Plavba jachtou po ostrovech Whitsundays

Tento ?lánek m??ete také najít na cestovatelském webu

http://www.cestovatel.cz/clanky/plavba-jachtou-po-ostrovech-whitsundays/

?e jste o t?chto ostrovech nikdy nesly?eli? Vezmu Vás na výlet do Austrálie, p?esn?ji ?e?eno nedaleko Velkého bariérového útesu, kde se nachází 74 tropických ostr?vk? Whitsundays.
Tyto ostr?vky jsou oblíbenou destinací Australan? a turist? z celého sv?ta, ale nenechte se zmást, na pravý turistický ruch zde nenarazíte. Velké mno?ství a ?lenitost ostr?vk? nabízí dostate?ný klid a dokonalé místo pro relaxaci. Po v?t?inu roku zde m??ete bez obtí?í najít romantická místa, kde m??ete mít celou plá? jen pro sebe. Jedním z nejv?t?ích lákadel je asi nejhez?í plá? celé Austrálie, vyhlá?ená Whiteheaven beach, na které najdete ten nejb?lej?í písek jaký si dovedete p?edstavit.

Ostrovy le?ící v tropickém pásmu nabízejí b?hem celého roku p?íjemné po?así a mnoho slune?ných dn?. Celá oblast je známá ideálními podmínkami pro sailování a plavbu lodí. Nabízí se t?i mo?nosti jak strávit Va?i dovolenou na t?chto ostrovech. Vybrat si m??ete z bohaté nabídky 1-denních a? 7-denních plaveb kolem ostr?vk? s ve?kerým servisem nebo si také m??ete vybrat pobyt na jednom z ostr?vk? v luxusním resortu. T?etí mo?ností je pronajmutí jachty jen pro Vás! K tomu dokonce nemusíte byt ani dr?iteli ?ádné licence a m??ete být kapitánem na Vámi vybrané jacht? ?i motorové lodi. Zní to neuv??itelné, ale je to tak, oblast pat?í k nejbezpe?n?j?ím a pokud mate p?ece jen strach, m??ete si najmout kapitána ?i si vybrat jednu z n?kolika nabízených plaveb s plným servisem.
 
Výchozím místem Va?eho dobrodru?ství je m?ste?ko Airlie Beach, kde se nachází mnoho ubytovacích kapacit v?ech kategorii, um?lá laguna na koupáni a p?ístav plný plachetnic. Samotné m?ste?ko je hlavn? místem pro turisty p?ed jejich plavbou po ostrovech. Samotné plavení se na jacht? je zá?itkem, vítr se Vám opírá do plachet a Vy si p?ipadáte jako v dobrodru?ném filmu. V?ude kolem jsou ostrovy porostle bujnou vegetaci a Vy m??ete byt za kormidlem lodi nebo si v klidu na palub? u?ívat sluní?ka. Mo?e je v?t?inou klidn?, proto?e se v?t?inu ?asu pohybujete nedaleko ostrov?. Celé oblasti dominují dva velké ostrovy Hook Island a Whitsunday Island, které nabízejí nes?etné mno?ství krásných a liduprázdných plá?í. Severní plá?e jsou vyhlá?ené pro ú?asné ?norchlovaní, co? jenom potvrzuje blízkost Velkého bariérového útesu. Zátoky jako Manta Ray jsou posety barevnými koraly a hejny barevných ryb. Za ka?dým rohem se skrývá n?jaká zajímavost a tak m??ete narazit na velké mo?ské ?elvy, krmit velké ryby p?ímo z lodi, nebo se koupat na píse?ném výb??ku, který se objevuje s odlivem a mizí s p?ílivem.
Taková dovolená Vám dá pocit neskute?né svobody, ?lov?k m??e jet tém?? kam se mu zachce, zastavit na jakékoliv plá?i a mít soukromí, jakého se Vám na podobných místech málokdy dostane. Nádherné jsou také ve?ery, kdy si m??ete opravdu vychutnávat dovolenou v naprosté izolovanosti, s ú?asnou oblohou plnou hv?zd nad Vámi. Pokud máte rádi spole?nost, m??ete naplánovat zastávku v jednom z resortu a zajít si na skleni?ku do baru. Lod? samotné jsou dostate?né pohodlné a komfortní pro klidný spánek. Interiér lodi je p?íjemný jak pro va?ení, tak pro posezeni s p?áteli. V?t?ina lodí má gril a výjimkou není televize s DVD p?ehráva?em. Mo?ností noclehu se nabízí více, ale pokud spíte na lodi (doporu?uji) samoz?ejmostí by m?lo být kotvení v klidných a tomu vyhrazených zátokách, kde lo? není vystavena houpání vln. Pokud se rozhodnete obeplout tyto ostrovy dokola, budete na to pot?ebovat alespo? 1 týden. Populární jsou rovn?? 3 denní výlety.

Nejhez?ím místem, pokud se dá v?bec n?jaké vybrat, je zátoka Hill Inlet u Whiteheaven beach. Z nedaleké vyhlídky se Vám p?i odlivu (kdy voda klesne a? o 4m!) naskytne ú?asný pohled na nejhez?í plá? a zátoku v Austrálii, Whiteheaven beach. Na první pohled to vypadá, jak kdyby n?kdo p?enesl mlé?nou dráhu z oblohy do mo?e. Nekone?né mno?ství t?pytiv? bílého písku vystupuje z k?i??álové vody a vypadá ?e nemá konce. ?lov?k cítí, ?e by cht?l seb?hnout do zátoky a brouzdat se ve vytvo?ených jezírkách. A pro? ne? Z vyhlídky je to jen 10 minut do zátoky a rázem se cítíte jak v ráji. P?i koupáni uprost?ed vzniklé laguny s pr?zra?nou vodou m??ete vid?t mno?ství malých rejnok?, kte?í se prohání ve Va?í blízkosti. Pro ?lov?ka zvyklého na srnky a zajíce je na Whitsundays nezvyklých zví?at plno, vid?t m??ete papou?ky, velké je?t?ry a na n?kterých ostrovech dokonce i klokany.
 
Za zmínku stojí je?t? 2 ostrovy, a to Hayman Island, na kterém se nachází luxusní letoviska, výborné podmínky pro ?norchlování a také krásné plá?e, na které si m??ete zalet?t t?eba helikoptérou a strávit tak den na opu?t?ném ostr?vku. Druhým ostrovem je Hamilton Island, který je ideálním místem pro no?ní ?ivot, zahrát si zde m??ete golf nebo si aspo? v golfovém autí?ku projet ?ást ostrova. Takté? je zde p?ístav pro dopln?ní zásob a leti?t? pro snadný p?ístup na Whitsundays ostrovy. Tak?e pokud p?emyslíte nad ideálním místem pro dovolenou Va?ich snu, Whitsundays m??e být tím pravým místem!


 
Karel Topi? - Australia Puzzle
www.australiapuzzle.cz - poskládejte si dovolenou sn?!

Fakta:
- Whitsundays se skládají ze 74 ostrov?
- nacházejí se v blízkosti ji?ního konce Velkého bariérového útesu
- nejlep?í ?as se sem vydat je od srpna do konce roku, p?ípadn? na ja?e

- zpáte?ní letenka ?R - Austrálie ji? od 25.500 K?

- pronájem jachty pro 6 lidí od 7000 k? na den 

- nabídka plaveb po ostrovech Whitsundays: www.australiapuzzle.cz/whitsundays.html

 


Katherine Gorge

100 vecí ktoré treba v Austrálii za?i?
 
 1. Australian Antarctic Territory
 2. Australian National Gallery
 3. Australian Open Tennis Championships
 4. Australia Zoo
 5. Arnhem Land je domovom pre 12 000 domorodcov,sú najkraj?ie skalné ma?by v Austrálii a najle?ie divoké safari 
 6. Atherton Tablelands
 7. Awoonga Lake
 8. Baird Bay
 9. Barossa Valley
 10. Bells Beach
 11. Black Spur Drive
 12. Blue Mountains pohorie pri Sydney, najstrm?ia ?eleznica na svete
 13. Bondi beach
 14. Botany Bay
 15. Broome
 16. Burrup Peninsula - The largest and most varied concentration of rock art in the world is on the central western coast of WA.The ?gallery? is estimated to number about 300,000 images across 2000 sites
 17. Byron Bay - Captain Cook named Cape Byron after the poet Byron?s grandfather, who sailed around the world in the 1760s.
 18. Cable Beach - camel ride is a must do, Broome
 19. Cape York
 20. Central Desert
 21. Christmas Island
 22. Coffs Harbour
 23. Coober Pedy - Moon Plain
 24. Cradle Mountain - one of the most spectacular - is also one of the most accessible peaks. It?s situated in Cradle Mountain-Lake St Clair National Park, which is part of the Tasmanian Wilderness World Heritage Area
 25. Daintree famous for its beautiful fan palms and orchids, occupies an area between Cairns and Cooktown see also www.wettropics.gov.au,www.daintreeinfo.com
 26. Darling Harbour, Sydney
 27. Devils Marbles - Marbles in Central Australia, under a clear sky, it?s easy to see why the area the Warrumungu call Karlwe Karlwe (pronounced Karlu Karlu) has held such strong spiritual significance, 100 km south of Tennant Creek and 393km north of Alice Springs, in the Devils Marbles Conservation Reserve, along the Stuart Highway. 
 28. Dorrigo National Park
 29. Federation Square
 30. Flinders Ranges - most underrated destinations in Australia 
 31. Fraser Island - see also www.fraserisland.net and www.kingfisherbay.com
 32. Gibb River Road
 33. Gold Coast
 34. Great Barrier Reef - Ve?ký bariérový útes - ná? ?lánok
 35. Great Ocean Road
 36. Great Southern Railway
 37. Hawkesbury River
 38. Hope & Anchor Tavern in Hobart
 39. Jervis Bay
 40. Jenolan Caves
 41. Kakadu
 42. Kangaroo Island - Australia?s third-largest island, Lying the southwest of Adelaide, host to large colonies of New Zealand fur seals and  sea lions. Top spot to see koalas
 43. Kata Tjuta (the Olgas)
 44. Katherine Gorge ?lánok v ?e?tine Let vrtulníkem v Katherine Gorge - Located 340km south of Darwin, area is characterised by limestone formations with bubbling thermal springs - and plenty of convoluted cave systems.See also www.krta.com.au
 45. Kiama
 46. Kimberley
 47. King Island
 48. Kings Canyon - green jewel in the Red Centre?s crown: Australia?s most dramatically beautiful places - a slash of deep green in a red landscape. Hidden deep in Watarrka National Park three hours north of Uluru, Kings Canyon offers two trails: the Creek Walk and the Canyon Walk. see also www.kingscanyonresort.com.au ,
 49. Lake Macquarie
 50. Limestone Coast
 51. Litchfield National Park
 52. Lord Howe island World Heritage-listed Pacific island, great beauty, clean, salty air, volcanic peaks, deep rainforests, rolling surf, azure lagoons, coral reefs, great walks, climbs, swims, wonderful fishing and breathtaking dives
 53. Macquarie Harbour - Australia?s second-largest natural harbour (after Port Phillip Bay),
 54. Manly
 55. Mardi Gras  - Gay and Lesbian - On the first Saturday in March, Sydney stops for Australia?s largest costume parade. On Oxford Street in Darlinghurst Sydney.
 56. Margaret River region
 57. Melbourne Cup
 58. Mt William National Park - the largest population of eastern grey kangaroos in Tassie
 59. Mungo National Park  - 980km west of Sydney. The area incorporates 17 dry lakes, which have been eroded by years of wind, searing sun and droughts - leaving essentially a fossil landscape. large mobile sand dunes, these give Mungo a distinctive lunar-landscape feel.
 60. Murray river - the largest river systems in Australia. The river flows 2530km from the NSW Snowy Mountains to the ocean in SA see also  www.murrayriver.com.au  
 61. Museum of contemporary arts
 62. Ninety Mile Beach
 63. Ningaloo - WA is Australia?s other magical reef
 64. Noosa
 65. Nullarbor (?no trees?) - WA & SA.The highway is named after John Eyre, who first crossed the Nullarbor in 1841. The longest distance between petrol stations is about 200km.
 66. Old Melbourne Gaol and Old Sydney Gaol
 67. Olympic Park
 68. Opera House
 69. Overland Track - Australia?s Greatest Bushwalk, 65km long, starts at the foot of Tasmania?s most famous peak, Cradle Mountain, and finishes at Australia?s deepest lake, St Clair
 70. Parliament House Canberra
 71. Pebbly Beach
 72. Phillip Island see also www.visitphillipisland.com 
 73. Pinnacles
 74. Port Arthur - Tasmania?s Port Arthur Historic Site, 12,500 imprisoned, total silence was to be maintained and head masks were to be worn in the exercise yards.
 75. Port Douglas
 76. Port Stephens
 77. Port Macquarie
 78. Rottnest Island
 79. Savannah Way
 80. Seven Spirit Bay
 81. Shark Bay - see also www.sharkbay.asn.au/sh_bay_marine_park.html 
 82. Simpson Desert
 83. Snowy River
 84. Sunshine Coast 
 85. Surfers Paradise
 86. Sydney Harbour
 87. Sydney Harbour Bridge
 88. Taronga Zoo
 89. Tasmanian Devil Park
 90. Thursday Island
 91. Uluru ? (Ayers Rock) - the huge monolith 465km southwest of Alice Springs in Australia?s Red Centre. 348m above the surrounding countryside
 92. Undara Volcanic National Park
 93. Wave Rock
 94. Western Plains Zoo ? Dubbo
 95. West MacDonnell National Park
 96. Wineglass Bay
 97. Whales watching  - In Queensland you can dive with Dwarf Minke whales, while in Hervey Bay and Australia?s southwest you can take a cruise to a whale watching areas.
 98. Whitsundays see also www.airliebeach.com 
 99. Wollemi NP
 100. 100.Yarra Valley

.................................................................................

  


|Austrália v kocke| |Austrália v?eobecne| |Austrália ?tát za ?tátom| |Austrália pod?a miest| |Austrálske naj...| |100 vecí, ktoré treba ...| |external| |Australian Capital Territory| |New South Wales| |Queensland| |South Australia| |Victoria| |Northern Territory| |Tasmania| |Western Australia| |external| |Adelaide| |Brisbane| |Canberra| |Darwin| |Hobart| |Melbourne| |Perth| |Sydney| |Návod na pre?itie| |Jednoduché vyh?adáva?e| |Austrália linky| |Austrálska kuchy?a| |Zemepisný test| |external| |external| |Nazad na hlavnú stránku| |Dôle?ité informácie| |News Radio TV Austrália| |?eská a slovenská komunita| |Práca v Austrálii| |?túdium v Austrálii| |Kultúrne linky| |?eská republika| |Slovensko| |Foto galérie| |Forum| |Kontaktujte nás| | | | | |Nazad na hlavnú stránku|