Ju?ná Austrália - SA

The Festival State ? ?tát Festivalov, neoficiálny názov 

Plocha ?tátu - 983,482 km², 

Hlavné mesto - Adelaide ? Po?et obyvate?ov Adelaide 1,110,547

Po?et obyvate?ov -1,542,000

Po?et obyvate?ov v jednotlivých mestách a mestských ?tvrtiach miest v NSW a priemerný vek  ? pozri ?tatistiku

?tátne Emblémy Ju?nej Austrálie:

Rastlinný: Sturt's Desert Pea

Zvierací: Hairy-Nosed Wombat

?ivo?í?ny: Piping Shrike (unofficial)

Morský: Leafy Sea-dragon

 

Regióny Ju?nej Austrálie:
 

1. Adelaide

2. Údolie Barossa - Barossa Valley

3. Údolie Clare - Clare Valley

4. Polostrov Eyre- Eyre Peninsula

6. Polostrov Fleurieu  - Fleurieu Peninsula

7. Flinderské Pohorie a vidiek - Flinders Ranges & Outback

8. Klokaní ostrov - Kangaroo Island

9. Porie?ie Murray - Murraylands

10. Porie?ie- Riverland

11. Juhovýchod - South East

12. Polostrov Yorke a Stredný sever -Yorke Peninsula & Mid North

 

South Australia má v priemere plochý reliéf. Vnútrozemie je zvä??a pokryté planinami, pieskom a pú??ou.

Najdôle?itej?ím pohorím je Flinderské pohorie s St Mary's ?títom, ktorého najvy??í bod je 1166 m nad morom. najvy??í ?tít Mt Lofty-Flinders horského systému je Mt Lofty vysoký 727 m.Rieka Murray je jediný vä??í rie?ny tok Austrálie. Pramení v Australskych Alpách Novom Ju?nom Walese a te?ie asi 2,600 km na západ a juhozápad, kde vteká do oceánu na juh od Adelaide.Flinderské pohorie je obklopené sériou roz?ahlých jazier, ktoré sa nap??ajú len po výdatných da??och. To najvä??ie z nich, jazero Eyre, le?í 15 m pod hladinou mora.

V dôsledku  roz?ahlých suchých a neúrodných plôch vo svojom vnútrozemí, Ju?ná Austrália má extrémne nízku hustotu obyvate?stva, iba 1.5 osoby na kilometer ?tvorcový.. Vä??ina (81%) obyvate?stva ?tátu ?ije v lep?i vodou zásobovanom rohu, pozd??  pobre?ia a v blízkosti Adelaidských Kopcov.
 

Linky na ?tatutárne orgány:

Ministerstvá a Oddelenia Vlády: Ministers of South Australia

Premiér Ju?nej Austrálie: Premier of South Australia:  Mike Rann

Guvernér Ju?nej Austrálie: Governor of South Australia: His exellency Rear Admiral Kevin Scarce AC CSC RANR

Miera nezamestnanosti (2005): 5.0%
Priemerná tý?denná mzda zamestnancov
(2008): $ $1047

  

Barossa Valley 

Turizmus:

Botanic Gardens

Adelaide Botanic Garden ? Najstar?ia botanická záhrada na severnej terase, otvorená v roku 1857

Mount Lofty Botanic Garden pri Crafers bola otvorená v roku 1977

Wittunga Botanic Garden na Adelaidských kopcoch bola darovaná ?tátu rodinou Ashbyovcou v roku 1965. Záhrada je známa svojou zbierkou Austrálskej a Juhoafrickej flóry.

South Australian Tourist Commission 


|Austrália v kocke| |Austrália v?eobecne| |Austrália ?tát za ?tátom| |Austrália pod?a miest| |Austrálske naj...| |100 vecí, ktoré treba ...| |external| |Australian Capital Territory| |New South Wales| |Queensland| |South Australia| |Victoria| |Northern Territory| |Tasmania| |Western Australia| |external| |Adelaide| |Brisbane| |Canberra| |Darwin| |Hobart| |Melbourne| |Perth| |Sydney| |Návod na pre?itie| |Jednoduché vyh?adáva?e| |Austrália linky| |Austrálska kuchy?a| |Zemepisný test| |external| |external| |Nazad na hlavnú stránku| |Dôle?ité informácie| |News Radio TV Austrália| |?eská a slovenská komunita| |Práca v Austrálii| |?túdium v Austrálii| |Kultúrne linky| |?eská republika| |Slovensko| |Foto galérie| |Forum| |Kontaktujte nás| | | | | |Nazad na hlavnú stránku|