Brisbane 

 

Pred príchodom Európanov patrilo územie, na ktorom sa rozkladá Brisbane domorodým kme?om Jagera a Turrbal. Brisbane bolo v roku 1823 vybrané, ako územie pre väznicu. Oblas? Moreton Bay sa otvorila pre slobodných usadlíkov a? v roku 1842. Mesto Brisbane bolo pomenované pod?a guvernéra Nového Ju?ného Walesu lorda Thomasa Brisbane. Populácia vzrástla z po?tu 829 v roku 1846 na pribli?ne 6,000 do r.1859, ke? sa Brisbane stalo hlavným mestom autonómnej kolónie Queensland ( Krá?ovnina zem). V období okolo roku 1901, ke? bola zalo?ená Austrálska federácia, bol Queensland najrýchlej?ie rastúcim austrálskym ?tátom.

Po?as druhej svetovej vojny boli v Brisbane umiestnené tisícky amerických vojakov.

Ke??e slu?by v meste nezvládali okam?itý nadmerný vzrast obyvate?stva vzniklo napätie medzi Austrál?anmi a Ameri?anmi.

V novembri 1942 prepukol neslávne známy ozbrojený konflikt, ktorý vo?iel do dejín ako ?Bitka o Brisbane?.

Brisbane bolo potom zdevastované e?te raz povod?ou a to v roku 1974. ?kody vtedy dosahovali cez $300 milión dolárov, ?o by pri dne?ných sumách ?lo cez miliardu.

 

 

?o robi? v Brisbane:

 

Výlety a túry:

 

A B Sea Cruises Výletné plavby od  Manly do Národného parku na ostrove Svätá Helena. Ostrov má fascinujúco pestrú minulos?, ke??e tu bola väznica pre najnebezpe?nej?ích väz?ov v Queenslande.  

Araucaria Ecotours ? Ekologické túry Araucaria - ?len Wildlife Tourism Australia. Jednodenné a? 3 d?ové túry, ktoré mô?u by? dojednané i ako  pold?ové a? jednotý?d?ové pre skupiny. Lacné víkendové kempingy v prírode, ubytovanie na farmách, ?romantické úniky? (ubytovanie zvä??a pre páriky), detské aktivity, ?tudijné víkendy, detské tábory, pozorovanie vtákov a zvierat vo vo?nej prírode, túry divo?inou. 

Moreton Island Tours z Brisbane ? túry na terénnych autách so sprievodcom - Eco-adventure (ekologické dobrodru?stvo)

Sunset Safaris - Gold Coast a Brisbane - dobrodru?né túry, safari na terénnych autách po Frasier Island. 

Queensland Heritage Trails Network ? Queenslandské historické chodní?ky

 

Aktivity a Dobrodru?stvá:

Antique Airways ? obsluhuje dve Tiger Moths výhliadkové lety, s mo?nos?ou prenaja? si klasická dvojmotorový model Beechcraft 18 pre  9 pasa?ierov.

 

 

 

Brisbane po?as roka:

Mountains to Mangroves Festival ?Bienále Umenia a ekológie

Brisbane International Animation Festival (biaf) - Bienále Animácie Griffithskej Univerzity v Brisbane

Brisbane Festival ? Medzinárodné Bienále Umení

Straight out of Brisbane - Festival nezávislých a za?ínajúcich umelcov

Brisbane International Film Festival ? Medzinárodný filmový festival

Brisbane Writer's Festival ? Festival spisovate?ov a literatúry

Ipswich Festival of Children's Literature ? Bienále detskej literatúry

Valley Fiesta - festival hudby a umení

Queensland Music Festival (QMF) ? Queenslandský hudobný festival

River Festival - 10 d?ový festival na brehoch Brisbane River

Paniyiri -  Grécky festival v máji

Energex ? Festival Brisbanskej komunity v júli

Out of the Box ? Detský festival

 

Viac informácií, pozrite si  EVENTS CALENDAR

 

 

Prehliadky a Atrakcie:

Alma Park Zoo ? Zoologická záhrada

Lone Pine Koala Sanctuary ? Prírodný park s koalami

Mt Coot-tha - Vyhliadka

Mt Coot-tha Botanická Záhrada

South Bank ? Ju?né pobre?ie ? Kultúrne a konferen?né centrum

City - Botanická Záhrada

Queenslandská Galéria

Roma Street Parkland ? Subtropické záhrady

 

?o je v Brisbane zadarmo?

Brisbane's best freebies 

                                                                      

Kultúra:

City Hall ? Historické Kultúrne Centrum

Queensland Performing Arts Complex, South Bank ? Viacú?elové kultúrne a kongresové centrum

State Library of Queensland ? Referen?ná kni?nica, poskytuje ?irokú ?kálu slu?ieb

Queensland State Archives ? ?tátny archív

Brisbane's Living Heritage - a discovery guide  Sie? 31 múzeí prezentujúcich Queenslandskú históriu

Australian Coral Reef Society (ACRS) ? Informácie a linky ku Ve?kému Barierovému Útesu.

Brisbane Concert Choir at St Andrews  - Brisbanský spevácky zbor

Brisbane Powerhouse ? Kultúrne centrum

Metro Arts  -  Galérie, Predstavenia a divadielka, umelecké ?túdiá organizácie, sku?obne a konferen?né miestnosti, re?taurácie a kaviare?

Metamorphosis Art Studio ? Výtvarné kurzy

Institute of Modern Art

Brisbane Symphonic Band Inc.

Triple M Brisbane - rádio

The Wagner Society in Queensland Inc.

Queensland Orchestra

The Tivoli, Fortitude Valley - Elegantné divadlo vybudované v roku 1917 v ?týle Art Deco.

 

Výstavy:

Brisbane Convention and Exhibition Centre ? Brisbanské Konferen?né a Výstavné CentrumART EXPO - Andriani Exhibitions ? Predajné výstavy

 

Galérie a Múzeá:

Queensland Maritime Museum  - Námorné Múzeum

Queensland Art Gallery - Obsiahla kolekcia zahrani?ných a Austrálskych malieb, sôch a umeleckých objektov.

Queensland Museum

Museums Australia Queensland (MAQ)

Ipswich Art Gallery

Charles Ginn Gallery Brisbane

Grahame Galleries and Editions

Red Hill Gallery  

Gallery M - Fine Art Photography

Redback Art Gallery - umelecké práce Aborigínskych umelcov

Woolloongabba Art Gallery

Jan Manton Art

Judith Wright Centre for Contemporary Arts  - Centrum sú?asného umenia

Australian Indigenous Tribal Galleries  - Aborigínske umenie

Physics Museum at the University of Queensland Divadlá:

Queensland Theatre Company (QTC)

Queensland Ballet

Opera Queensland

La Boite Theatre ? sú?astná  dráma

Red Spoon  

Drama Australia

Expressions Dance Company ? Moderný tanec

Brisbane Powerhouse, New Farm

 

?o je aktuálne v Brisbane:

Brisbane 24 7 ? Sprievodca aktuálnych udalostí a predstavení

Brisbane City Life (BCL)   - internetový sprievodca

EVENTS CALENDAR ? stovky udalostí v Brisbane

 

Verejná doprava v  Brisbane:

TransLink

Queensland Transport - Public Transport Information ? Informácie o verejnej doprave

Brisbane City Council - Bus & Ferry Information ? Informácie mestského úradu  o autobusoch a lodnej doprave

 

?elezni?ná Doprava:

Airtrain
Queensland Rail ? Oficiálna stránka Queenslandských ?elezníc
Queensland Rail on the Internet

Traveltrain

 

Kompy a lodná doprava:

Fantasea Blue Ferries, premáva na ostrovy Whitsunday
Magnetic Island 
Moreton Island Ferries 
Peddells, Thursday Island 
Stradbroke Ferries, North Stradbroke Island 
Stradbroke Flyer
, North Stradbroke Island

 

 

Autobusoví Operátori v Brisbane:

Brisbane Bus Lines
Caboolture Bus Lines 
Connex Brisbane
Hornibrook Buslines
Kangaroo Bus Lines
Park Ridge Transit
Southern Cross Transit
Westside Bus Co.

 

Medzimestskí Autobusoví Operátori:

Buslink, Gladstone
Coral Reef Coaches Cairns-Cape Tribulation
Duffy's City Buses, Bundaberg 
Emerald Coaches Central and Western Queensland tours
FNQ Bus, Mossman
Henry's Transport Group, Maroochydore
Hermit Park Bus Service, Townsville 
Mackay Transit 
Mission Beach Dunk Island Connections
Sunair, Sunshine Coast  
Sunbus - Rockhampton, Cairns, Townsville,
              Sunshine Coast, Toowomba 
Surfside Buslines
Gold Coast
Wide Bay Transit, Maryborough 
Whitsunday Transit 
Young's Bus Service, Rockhampton

Crisps Coaches
Down Under Tours, Cairns
Bus-IT Queensland
Kynoch Coaches, Toowoomba
Polleys Coaches, Gympie
South East Tours, Sunshine Coast 
Suncoast Pacific, Sunshine Coast
Sunstate Charters/Sunstate Coaches  
Tropic Wings, Cairns 
Vista Travel ? Túry pod?a osobných preferencií, leti?tný transfer na Sunshine Coast
Watugo Tours 
 

 

Autobusoví Operátori ? Túry a prehliadky:

Australian Day Tours
Bond Tours
Brisbane Mini Bus Charter
Brisbane 2 Byron 
Backroads Touring Company
Coachtrans ? Brisbanská leti?tná doprava

Gold Club Travel
Mt Gravatt Bus & Coach Service

Red & White Coaches
Signature Coaches
Sisil's Buslines
Wandering Wombat Bus Tours

 

Autobusoví Operátori na Gold Coast? Túry a prehliadky:

Aerobus ? Leti?tná doprava
Aries Tours
Con-X-Ion  
Funtasia Tours
Gold Coast Ecotours
Gold Coast Tourist Shuttle
JBRI Charters & Tours
Koala Koaches
Landmark Adventures
Liason Tours & Socialnet
LTD Bus and Coach Rental
Paradise Gold Tours & Charters
Surf City Coaches

 

?eská a Slovenská komunita v Brisbane:

Pripravujeme?

 

S?ahujete sa do Brisbane???

Hints and tips for moving ? Tipy a doporu?enia

Queensland Government on moving to Queensland ? Vládna stránka

 

Realitky v Brisbane:

Brisbane Real Estate @ domain.com.au

 

Slu?by:

Disability services - Brisbane City Council ? Slu?by telesne postihnutým

Services of Brisbane City Council - Kni?nice, transport a parkovanie, voda, internetové slu?by, cintoríny, odpad, imunizácia etc.

 

Profesionálne slu?by:

Mater Health Services Brisbane ? Nemocni?ný komplex v Brisbane

Gregg Lawyers Legal Services ? Právne slu?by

Hartley Healy Family Law Brisbane - Právne slu?by ? rodinné právo

United Church Conference Centres ? Konferencie a vzdelávacie kurzy

Cliftons - po?íta?ové tréningové zariadenie, konferencie / seminárne zariadenia v Brisbane

 

Nákupy:

Brisbane Shopping ? informácie o nákupných strediskách a Brisbanských trhoch

Brisbane Warehouse Shopping Tours ? Túra po Lacných (Továrenských) obchodoch

Queen Street Mall, viac ne? 500 obchodov - 171-209 Queen St.

 

?koly a Anglické Jazykové ?koly:

Human International Academy (HIA) ? Intenzívne Anglické jazykové kurzy pre zahrani?ných ?tudentov (ELICOS), akreditované Národnou ELT Akredita?nou Schémou (NEAS) a schválené Oddelením pre Vzdelávanie, vedu a tréning (DEST)

English language courses - Anglické jazykové kurzy v Brisbane? detailné informácie o jazykových ?kolách v Brisbane a zlacnený zápis po internete

 

Súkromné ?koly:

Illustration House, South Bank Parklands, Brisbane

 

Kluby:

Vibe Nightclub, Brisbane City ? No?ný klub

Brisbane Jazz Club ? Jazzový klub

The Sit Down Comedy Club ? Klub komédie

Dockside Comedy Bar  ? Klub komédie

Monastery ? Klub ?Klá?tor? ? ?ivé predstavenia

 

Bary:

Gianni Vintage Cellar Bar Restaurant, Brisbane

 

Re?taurácie a kaviarne:

E'cco Bistro - 100 Boundary Street, Brisbane

Cru Bar & Cellar - 22 James Street, Fortitude Valley, Brisbane

Gianni's Restaurant - 12 Edward Street, Brisbane

Pier Nine - Eagle Street Pier, Brisbane

Isis Brasserie - 446 Brunswick Street, Fortitude Valley

Bretts Wharf Restaurant + Súkromné Oslavy + Doru?ovacia slu?ba, Hamilton

Baguette Restaurant & Lounge Bar, Ascot

Walkabout Creek Restaurant and Function Centre, The Gap

Dracula's Cabaret Restaurant, Broadbeach

Bundaleer Rainforest Gardens, Brookfield - 20 minút z centra Brisbane - ?pecialisti na svadobné ceremónie, recepcie, konferencie a ?peciálne udalosti 

Annabelle's of Albion

 

Kr?my:

Story Bridge Hotel ? Otvorený v roku 1886 - ?peciálne udalosti: Preteky ?vábov na De? Austrálie a Národný Festival Piva

QA Hotel

 

?portové Udalosti:

Brisbane Swimming ? Plavecké preteky

Rowing Queensland - Veslovanie

Waterpolo Queensland ? Vodné pólo

Table Tennis Queensland (TTQ) ? Stolný tenis

Hockey Queensland HQ ? Pozemný hotel

Cycling Queensland - Cyklistika

Rugby League Queensland (QRL)

 

?portové Centrá:

The Gabba Function Centre, Woolloongabba

Suncorp Stadium, Milton

  

   Noviny:

   The Courier-Mail - newspaper.

 

   Po?asie v Brisbane:

Brisbane Region - miestne po?asie 

Brisbane Weather - predpove? po?asia

 

Ubytovanie v Brisbane

Tieto linky vedú k originálnym hotelovým web stránkam (pokia? nie je uvedené inak) kde dostanete najlep?ie informácie. Prosím, pozrite si ich, ale zvy?ajne mô?ete dosta? výhodnej?iu cenu ak si objednáte ubytovanie cez stránky so z?avami, ktoré sú uvedené ni??ie.

 

5 Hviezdi?kové Hotely

Brisbane Riverview

Conrad Treasury, 130 William St

Emporium Hotel, Fortitude Valley

Hilton Brisbane

Marriott Hotel, 515 Queen St

Quay West Suites Brisbane

Saville South bank Brisbane

Sofitel Brisbane Hotel

The Sebel King George Square Brisbane - The Sebel tower ? najvä??í hotel v Brisbane

 

4.5 Hviezdi?kové Hotely

Chifley at Lennons, - Queen Street

Cosmo on Park Road,  - Park Road, Milton

Holiday Inn Brisbane, ? Roma Street

Hotel Grand Chancellor Brisbane

Hillcrest Central Apartments, - Vulture St., South Brisbane,

MacArthur Chambers - Luxusné historické apartmány. Cnr Queen a Edward St

Medina Executive Brisbane, - 15 Ivory Lane, City

Mercure Hotel Brisbane, - North Quay

Novotel Brisbane, - centrum mesta

Oaks Lexicon, - na rohu Wharf & Ann St.,

Oaks 212 Margaret,  - hotel je situovaný ved?a Botanickej záhrady

Oaks North Quay  - apartmány a  3.5 hviezdi?kové ?túdia

Oaks on Felix, .- 40 poschodí, 253 apartmánov

Quest River Park Central, - apartmány so servisom,120 Mary Street.

Rendezvous Apartment Hotel, - 255 Ann St.,City

Rothbury on Ann Suite Hotel, - Ann St.,City

Royal Albert Hotel, Cnr Albert & Elizabeth, City

Royal On The Park Hotel

Rydges South Bank ,- hotel najbli??ie ku Queensladskému Kultúrnemu Centru ? Centre of Performing Arts

The Point Brisbane, Hotels Inner Brisbane

Hotel Watermark, - Wickham Terrace, Spring Hill

West End Central , - Apartment Hotel, Melbourne St.,  

 

4 Hviezdi?kové Hotely

Astor Apartments, - 35 Astor Terrace, Spring Hill

Central Brunswick Apartment Hotel, - 455 Brunswick St., Fortitude Valley

FV 4006 Apartments, - 2 Berwick St., Fortitude Valley

Diana Plaza Hotel, - Annerley Road,, Woolloongabba

Dockside Central, - 44 Ferry Road, Kangaroo Point

Il Mondo Boutique Hotel, - Rotherham, Kangaroo Point

Inchcolm Hotel, - Wickham Terrace, City

Pacific International Apartments, - Queen St.,City

Quest on Story Bridge, - Deakin St.,Kangaroo Point

The Sebel and Citigate, - King George Square

Sebel Suites Brisbane, - na rohu Albert & Charlotte ulíc, City

Spring Hill Mews, - 27 Birley St., Spring Hill

Summit Central Apartment Hotel, - 32 Leichhardt St., Spring Hill

Virginia Palms International, - na rohu Sandgate and Zillmere Road, Boondall

Windsor International Motel  - na rohu Lutwyche Road & St., Lutwyche 

 

3.5 Hviezdi?kové Hotely

Best Western Airport, - Hacienda Motel , Kingsford Smith Drive, Hamilton

George Williams Hotel, - George St., City

Ibis Hotel Brisbane, - Turbot St., City

Kangaroo Point Holiday Apartments, - 2km od centra Brisbane

Metro Hotel Tower Mill, - Wickham Terrace, Spring Hill

Terraces on Wickham, - 345 Wickham Terrace, City

 

3 Hviezdi?kové Hotely

A1 Motel - 650 Main St., roh Sinclair  St a Kangaroo Point

Allender Apartments, - 3 Moreton St., New Farm

Astor Metropole ? patrí k sieti Best Western Hotel, 193 Wickham Terrace, City

City Palms Motel, - 55 Brunswick St., Fortitude Valley

Cleveland Visitor - Villas Motel, 214-216 Bloomfield St., Cleveland

Explorers Inn , - 63 Turbot St, City

Marque Hotel, - George St., City

Metropolitan Motor Inn, - Leichhardt St., Spring Hill

Ryans on the River, - 269 Main St., Kangaroo Point

Spring Hill Terraces , - 260 Waters St., Spring Hill 

 

2 Hviezdi?kové Hotely

Hotel Formule 1 Windsor, - 159 Lutwyche Road, Windsor

 

Lacné ubytovanie pre backpackerov:

Aynsley Bed & Breakfast, - 14 Glanmire St., Paddington

Balhouse Apartments, Fortitude Valley

Bunk Brisbane, - roh Ann St a Gipps St., Fortitude Valley

Carinya Highgate Hill , - Bed & Breakfast, 117 Dornoch Terrace, Highgate Hill

Cloud 9 Backpackers Resort , - 350 Upper Roma St, City

Kookaburra Inn , - 41 Phillips St.,Spring Hill

Palace Backpackers , - Corner Ann & Edward Street, City

Sapphire Resort, - 55 Boundary St (Cnr Brereton St), South Brisbane

Snooze Inn Boutique, - 383 St Pauls Terrace, Fortitude Valley

Tinbilly Travellers, - 462 George Cnr Herschel St, City

 

 

Pridajte informáciu!!!!!

 

Povedzte nám o Va?om podujatí!!!!

 

Opravte nás!!!

 

 


|Austrália v kocke| |Austrália v?eobecne| |Austrália ?tát za ?tátom| |Austrália pod?a miest| |Austrálske naj...| |100 vecí, ktoré treba ...| |external| |Australian Capital Territory| |New South Wales| |Queensland| |South Australia| |Victoria| |Northern Territory| |Tasmania| |Western Australia| |external| |Adelaide| |Brisbane| |Canberra| |Darwin| |Hobart| |Melbourne| |Perth| |Sydney| |Návod na pre?itie| |Jednoduché vyh?adáva?e| |Austrália linky| |Austrálska kuchy?a| |Zemepisný test| |external| |external| |Nazad na hlavnú stránku| |Dôle?ité informácie| |News Radio TV Austrália| |?eská a slovenská komunita| |Práca v Austrálii| |?túdium v Austrálii| |Kultúrne linky| |?eská republika| |Slovensko| |Foto galérie| |Forum| |Kontaktujte nás| | | | | |Nazad na hlavnú stránku|