Canberra

Hlavné mesto teritória ACT i celej Austrálie.

Teritórium hlavného mesta Austrálie / Australian Capital Territory/ skratka ACT (rozloha 2,358 km²)

 

Hlavné mesto Canberra vzniklo na základe federálnej dohody ako kompromis medzi dvoma najvä??ími austrálskymi mestami  Sydney a Melbourne.

Po vytvorení austrálskej federácie v r. 1901 nastali ?ahanice o hlavné mesto krajiny medzi tradi?nými rivalmi Sydney a Melbourne. Problém sa vyrie?il vybudovaním nového hlavného mesta Canberra v r. 1908.

No a? do roku 1927, ke? bola Canberra dokon?ená, ostalo vládne sídlo v Melbourne.

Mesto postavili pod?a plánov amerického architekta Waltera Burley-Griffina.

Dnes v ?om sídlia v?etky vládne in?titúcie.

Nachádza sa tam i Ve?vyslanectvo Slovenskej republiky v Austrálii - 47 Culgoa Circuit, O'Malley.

Canberra nemá medzinárodné letisko.

Po dia?nici je vzdialená juhozápadne 300 km od Sydney a 650 km severovýchodne od Melbourne.

V sú?asnosti má Canberra vy?e 300 000 obyvate?ov.

Centrálny bod mesta je jazero

Dominantnou stavbou Canberry je budova parlamentu

Medzi najstar?ie budovy patrí baptistický kostol z polovice 19. storo?ia St. John

 

Virtuálna vládna stránka o Canberre  - pozor, ak mate pomal?ie spojenie.

 

 

Ubytovanie v Canberre

 

V?etky linky vedú na originálnu webstránku hotelov a ubytovania ( pokia? nie je uvedené inak) preto?e tam dostanete najúplnej?ie informácie.

Prosím prezrite si ich. Ak v?ak budete robi? rezervácie, najlep?ie bude, ak porovnáte ceny s web stránkami, ktoré sú uvedené celkom dole.

Tieto zvy?ajne poskytujú ve?ké z?avy.

 

5 a 4.5 hviezdi?kové hotely

 

Bentley Suites

 

Rydges Capital Hill 

 

Rydges Lakeside Hotel

 

Chifley on Northbourne

 

Medina Executive James Court

 

Pacific International Apartments Capital Tower

 

Kingston Hotel - "Kingston Court" and "Kingston Terrace" ? apartmenty so servisom

 

Ginninderry Homestead B&B's  

 

Quality Inn Clifton Suites On Northbourne Canberra

 

4 hviezdi?kové hotely

 

Saville Park Suites

 

Griffin hotel

Novotel Canberra

Pinnacle Apartments

Best Western Tall Trees Motel

Best Western Golden Age Motor Inn / 10 min. od Canberry/

Best Western The Parklands Apartments Hotel

Capital Executive Apartment Hotel

Country Comfort Greenway

Embassy Motel

Garden City Motel

Medina Classic

Belconnen Premier Inn

CanberraWide Apartments

3.5 a 3 hviezdi?kové hotely a motely

Best Western Motel Monaro

Best Western Sundown Motel Resort

Forrest Inn and Apartments

Hotel Heritage

Canberra Rex Hotel

Brassey hotel Canberra

 

2 hviezdi?kové motely

Formule1

Resorty

Rydges Eagle Hawk Resort

Poste? a ra?ajky - Bed & breakfast

Victor Lodge

Miranda & Parkview Lodges  

 

Pre backpackerov  - lacné ubytovanie

City Walk Hotel

YHA

 

Karavan park - Canberra Carotel Motel and Caravan Park -

Eaglehawk Holiday Park - / nie originálna stránka /

Crestview Turistický Park

 

Prázdninová dedina. - Capital Country Holiday Village

Canberra Motor Village

Kunzea Street
OConnor  ACT  2602
Phone: 02 6247 5466
Fax: 02 6249 6138

 

Kempovanie v ACT Národných parkoch a lesoch:

 

The Cotter Campground at Murrumbidgee River Corridor  

 

Woods Reserve Recreation Area and Blue Range Recreation Area and Old Kowen Homestead

 

Objednávky ubytovania na -  http://www.bookings.act.gov.au/#ACT20Online20System

 

 

U?ito?né linky a informácie k ubytovaniu:

Vládne stránky  - Výborné informácie o v?etkom v ACT.

Nav?tívte Canberru -  Visit Canberra - Výborné informácie

Pri problémoch -  NATIONAL HEALTH AND MEDICAL RESEARCH COUNCIL, FL 5 20 ALLARA ST, Canberra, ACT 2600, Phone: (02) 6289 9184

 

?o robi? v Canberre:

Túry , výlety  a prechádzky:

Tidbinbilla - prírodná rezervácia

Vzdialená iba 40 minút jazdy od Canberry. Austrálske Alpy, ktoré obkolesujú Tidbinbillu majú ve?kú dôle?itos? pre domorodých obyvate?ov ? aborigincov. Skalný prevys Birrigai je najstar?ím domorodým sídliskom v regióne ACT a jeho  vznik  sa odhaduje na dobu minimálne pred 21 000 rokmi.

Prírodnú rezerváciu  Tidbinbilla si mô?ete prejazdi? aj autom alebo na bicykli po spevnených cestách.

Sú tu aj pekné pe?ie prechádzky a na výber je nieko?ko a? jednod?ových túr. Elektrické  barbecues a pevné ohni?tia s predchystaným drevom sú zadarmo.

 

Corin Forest Mountain Recreation Resort ? rekrea?ný rezort.

 

45 minút autom od Canberry sa nachádza Corin Forest Mountain. Je ob?úbený najmä medzi de?mi.

?o tam nájdete -  1.2km dlhú bobovú dráhu, , 350m dlhú dráhu pre spú??anie na lane (flying foxes)

110m dlhú vodnú ?mýka?ku, tobogan, kaviare?, piknikové stoly a BBQ.

Rôzne aktivity:

Jazda na horských bicykloch ? výborné informácie rady a podujatia na  ?Canberra off road cyclist CORC?

Let balónom - Launch the hot-air balloon

Jedná sa o balóny plnené horúcim vzduchom. Tieto spolo?nosti lietajú aj v Sydney a po celej Austrálii.

Let trvá zvy?ajne 30-45 minút po?as tý?d?a a 45-60 minút po?as víkendov a prázdnin.

Po?i?iavanie ?lnov na jazere Burley Griffin - Lake Burley Griffin Boat Hire

Denné poznávacie túry v Canberre autobusom EXPLORER

Zoznam pamätihodností, ktoré tento autobus nav?tívi? :

 1. Austrálsky vojnový memoriál (The Australian War Memorial)
 2.  Questacon ? Národné centrum pre vedu a techniku (The National Science and Technology Centre)
 3. Austrálska národná galéria (National Gallery of Australia)
 4. Najvy??í súd Austrálie (High Court of Australia)
 5. Budova starého parlamentu (Old Parliament House)
 6. Parlament (Parliament House - Parliament of Australia)
 7. Austrálska národné museum (National Museum of Australia)
 8. Výstavné centrum hlavného mesta (National Capital Exhibition Centre)
 9. Národný filmový a zvukový archive (National Film and Sound Archive) ? predtým nazývaný Screensound Australia

Canberra po?as roka:

Preteky na klasických psích záprahoch  /oby?ajne sa odohrávajú po?as augusta / sú medzinárodne uznávané. 

Preteky áut - The Rally of Canberra - http://www.roc.com.au/

Pozoruhodnosti a pamätihodnosti v Canberre:

1. Austrálsky vojnový memoriál

 2. Questacon- Národné centrum pre vedu a techniku

 3. Austrálska národná galéria.

 4. Najvy??í súd Austrálie

 5. Budova starého parlamentu

 6. Parlament 

 7. Austrálske národné múzeum

 8. Výstavné centrum hlavného mesta

 9. Národný filmový a zvukový archív

?o je v Canberre ZADARMO

 1. Exkurzie v parlamente sú zadarmo
 2. Austrálsky vojnový memoriál ? Najvä??ie vojenské múzeum na svete
 3. Najvy??í súd Austrálie - Prístupná je  ?The Great Hall? ? ve?ká hala a ?al?ie tri súdne sály
 4. Austrálska národná botanická záhrada
 5. Ru?ová záhrada v starom parlamente 
 6. Austrálske národné múzeum
 7. Výstavné centrum hlavného mesta a jazero Burley Griffin
 8. Floriade -  30 d?ový festival kvetín v septembri.

 

Kultúra:

Llewellyn Hall ? hlavná koncertná hala Canberry

Museums and Galleries AVT /ACT Múzea a galérie/

 Art Almanac -  sprievodca k austrálskym umeleckým galériám

Austrálska národná galéria  - NATIONAL GALLERY OF AUSTRALIA

ANCA Galéria -  http://www.anca.canberra.net.au/

ANU ? ?kola a galéria ANU SCHOOL OF ART GALLERY and Foyer Gallery

Galéria  Beaver BEAVER GALLERIES

Chapmenova Galéria  CHAPMAN GALLERY

Umelecké a dizajnérske centrum CRAFT ACT Craft and Design Centre

Galéria  Heleny Maxwellovej HELEN MAXWELL GALLERY

Galéria impresií na papieri IMPRESSIONS ON PAPER GALLERY

Galéria Solander SOLANDER GALLERY

Umenie Stephanie Burns  STEPHANIE BURNS FINE ART

Informa?ná stránka ? zdru?uje viaceré galérie CANBERRA CONTEMPORARY ART SPACE (CCAS)

Výstavy:

Umenie Canberry ( ART around Canberra), informácie umeleckých a kultúrnych aktivitách

Divadlá:

Canberra Theatre Centre    

Canberra Repertory society

The Street Theatre

?o sa práve deje v Canberre:

Tento tý?de? v Canberre  - This week in Canberra  

Spraci

Vá? Sprievodca Canberrou  Your Guide - Canberra 

Kultúrne informácie -  ART around Canberra

Verejná doprava v Canberre:

Vnútro?tátne letisko je cca 7 km  na juhovýchod od centra mesta.

Canberra má autobusový servis zvaný  ?ACTION?

Limuzíny, mikrobusy a luxusné autá si mô?ete prenaja? i so ?oférom na stránkach Laughing Camel

Dia?kové a výletné autobusy:

Lever Coachlines, Queanbeyan
Transborder Express Z Canberry do Yass, Goulburn & Thredbo
Transport Innovations  

?eská a Slovenská Komunita v Canberre:

Doplníme..

S?ahujete sa do Canberry???

Informácie o imigrácii

Informácie  o vý?ke prímov a platov

Realitky v Canberre:

Real Estate.com

Mercor Corporation Pty Ltd - Email: ian@mercor.com.au

BrocksView Estate  Email: brocksview@bigpond.com

Independent Property Group - 222 City Walk, Canberra, ACT 2601; Email: sales@bhcons.com.au

Hooker Corporate (Act) Pty Ltd, Hooker House, 16 Moore St, Canberra, ACT 2601

Raine & Horne Commercial (Act) Pty Ltd, 197 London Cct, Canberra, ACT 2601

Phone: (02) 6247 5511

Property Council of Australia, Level 1, 1 Hobart Pl, Canberra, ACT 2600; Phone: (02) 6248 6902

Slu?by:

Australian Convention and Travel Services Pty Ltd

Management Consultants  

Profesionálne servisy:

Doplníme..

Nákupy:

Potravinový Trh  - Belconnen Fresh Food Market  

Adresa: Lathlain Street, Belconnen  otvorený od 8:00 do 18:00 od stredy do nedele

Gorman House Markets - otvorený v sobotu od 10:00 do 16:00

?koly / a jazykové ?koly

Univerzita v Canberre - University of Canberra

Austrálska národná univerzita ? Hudobná akadémia The ANU School of Music -  sú?as?  The Australian National University

Súkromné ?koly:

Bluegum School / základná ?kola a ?kôlka /

Canberra Grammar School / chlap?enská ?kola/

Canberra Girls Grammar School /diev?enská ?kola/  

Marist College, St Edmund's College / katolícka chlap?enská ?kola/

St. John Vianneys Primary School / katolícka ?kola/

Trinity Christian School  /  kres?anská ?kola/

Kluby:

The Greenroom ? ?ivá hudba a výborné predstavenia  - rock, pop, metal, blues, akustické a  hip hop  

Club Mombasa ? No?ný klub

Club CUBE - No?ný klub

West Rugby Club

Bary:

ICBM Bar

Bar 32

Hippo Bar - tento bar má neuverite?né mno?stvo ocenení.

Pot Belly - hráva tu ?ivá hudba.

All Bar Nun  - jeden z najpopulárnej?ích canberrských barov.

Re?taurácie a kaviarne:

Courgette Restaurant -  re?taurácia s austrálskou kuchy?ou in?pirovanou Francúzskom

Auberginer Restaurant  - Ochutnávky a BYO (dovolené donies? vlastný alkohol)

The Holy Grail City   - Dve miesta -  Civic a Kingston, ?ivá hudba, Dj?s, karaoke.

Mezzalira On London -  Klasická talianska kuchy?a, jedlo pre gurmétov.

Kr?my:

The Wig & Pen ? Tradi?ný pivovar a dr?ite? mnohých austrálskych ocenení ako napríklad ?Australian International Beer Awards? 

Na?e typy:

Doplníme

?port a ?portové podujatia:

Australian 24hr Mountain Bike Race ? 24 hodinové preteky na bicykloch

Canberra Marathon and Canberra 50km Ultra Marathon ? Canberrský Maratón

Rally of Canberra - Preteky áut   

Noviny:

   Canberra Times

Po?asie pre Canberru:

Weather report  

Pridaj svoju informáciu!!!!

Upozorni na va?u akciu!!!!

Oprav nás!!!

 

 


|Austrália v kocke| |Austrália v?eobecne| |Austrália ?tát za ?tátom| |Austrália pod?a miest| |Austrálske naj...| |100 vecí, ktoré treba ...| |external| |Australian Capital Territory| |New South Wales| |Queensland| |South Australia| |Victoria| |Northern Territory| |Tasmania| |Western Australia| |external| |Adelaide| |Brisbane| |Canberra| |Darwin| |Hobart| |Melbourne| |Perth| |Sydney| |Návod na pre?itie| |Jednoduché vyh?adáva?e| |Austrália linky| |Austrálska kuchy?a| |Zemepisný test| |external| |external| |Nazad na hlavnú stránku| |Dôle?ité informácie| |News Radio TV Austrália| |?eská a slovenská komunita| |Práca v Austrálii| |?túdium v Austrálii| |Kultúrne linky| |?eská republika| |Slovensko| |Foto galérie| |Forum| |Kontaktujte nás| | | | | |Nazad na hlavnú stránku|