Nie?o pre detiTaronga Zoo

 

Taronga Zoo v Sydney je jedna z najkraj?ích zoologických záhrad na svete. Má nádhernú polohu s výh?admi na city a zálivy.

Akvárium v Sydney
  Z bezpe?ia plexisklových tunelov si tu mô?ete obzrie? z bezprostrednej blízkosti ?raloky, raje elektrické, morské korytna?ky a krokodýlov.

Park ja?terov

Jenolan Caves - Jaskyne Jenolan

Lunapark

Austrálske Múzeum
 Prírodopisné múzeum s mnohými vzdelávacími funkciami ur?enými ?peciálne pre deti.

Movie World - Svet Filmu

Barrier Reef Austrália
 Ve?ký Barierový Útes - najvä??í korálový útes na svete dlhý cca 2000km.

Powerhouse Museum Sydney
 Technické múzeum zamerané vedu,techniku,design a umenie.Ob?úbené miesto pre deti,preto?e sa tu mô?u mnohých exponátov nielen dotknú?,ale sa s nimi aj pohra?.


Nie?o pre dospelých
 

Budova Opery v Sydney

Harbour Bridge

Sydney on Web

Sydney - Australia
 Stránka v angli?tine i v nem?ine,ale je u? trochu zastaralá.

Art Gallery of NSW
 ?tátna galéria

Múzeum Sú?asného Umenia

Angel Place - Recitálová Hala

?ínska Záhrada
 ?ínska záhrada priate?stva situovaná v centre Sydney

Sydney Morning Herald

Sydney Tower
  Najvy??ia budova v Sydney s otá?avou re?tauraciou.

Steve Parish
 Steve Parish - jeden z najznámej?ích austrálskych fotografov.

Scenic World Blue Mountains
 Lanovky a najstrmej?ia vyhliadková ?eleznica na svete so 45 stu?ovým sklonom.

Botanická záhrada v Mount Tomah
 Zaujímavá botanická záhrada s nádhernými výh?admi.Ob?úbené miesto pre svadby.

Modré Hory
  Modré Hory sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti Sydney. Meno dostali pod?a modravého nádychu eukalyptových lesov.

Manly
   Jedna z najob?úbenej?ích plá?i v meste

Star City, Hotel a Kasíno

Výletné plavby v Sydney

Historic Houses Trust

Custom House

Oak Hotel
 Jedna z typických Sydneyských kr?mi?iek

Darling Harbour

?ivá kamera v Sydneyskom zálive

?ivá kamera v Sydneyskom zálive s aktuálnym poh?adom na budovu Opery, Rocks a práve plávajúce lode at? - mô?ete ju aj ovláda?.


Nie?o pre náv?tevníkov SydneyInforma?ný servis Austrálskej vlády
Informácie o vízach, ?túdiu, dovoze a vývoze tovarov, daniach, kultúre, ekonomike atd.

Oficiálna stránka mesta Sydney

Sydney City Search
Tu sa dozviete v?etko,?o sa práve deje v Sydney

Target - informácie pre ?echov a Slovákov v Austrálii

Sokol v Sydney
Telovýchovná organizácia v Sydney

?eskoslovenský country klub v Sydney

Yellow Pages - ?lté stránky
Informácie o telefónnych ?íslach

Trading Post

Bargain Shopper - sprievodca pre výhodné nákupy v Sydney a Melbourne

Cestovný poriadok autobusov a trajektov /lodí/
Výborná stránka. Pomocou Trip planner sa dozviete, ako sa najrýchlej?ie dosta? z jedného miesta Sydney na druhý a ktoré autobusy, ?i lode pritom pou?i?.

Letisko v Sydney

Slovenská ambasáda v Canberre

 


|Austrália v kocke| |Austrália v?eobecne| |Austrália ?tát za ?tátom| |Austrália pod?a miest| |Austrálske naj...| |100 vecí, ktoré treba ...| |external| |Australian Capital Territory| |New South Wales| |Queensland| |South Australia| |Victoria| |Northern Territory| |Tasmania| |Western Australia| |external| |Adelaide| |Brisbane| |Canberra| |Darwin| |Hobart| |Melbourne| |Perth| |Sydney| |Návod na pre?itie| |Jednoduché vyh?adáva?e| |Austrália linky| |Austrálska kuchy?a| |Zemepisný test| |external| |external| |Nazad na hlavnú stránku| |Dôle?ité informácie| |News Radio TV Austrália| |?eská a slovenská komunita| |Práca v Austrálii| |?túdium v Austrálii| |Kultúrne linky| |?eská republika| |Slovensko| |Foto galérie| |Forum| |Kontaktujte nás| | | | | |Nazad na hlavnú stránku|