Austrália v kocke

Mapa Austrálie

 

Rozloha - 7,741,220 km²  v porovnaní ?esko - 78 866 km²  a Slovensko 49 033 km²  

Po?et obyvate?ov 2005 - 20 090 437

Hustota obyvate?ov ? 2,6 /km² v porovnaní ?esko - 129,6 /km² a Slovensko 110,2/km²

Politické zriadenie - parlamentná monarchia

Federálny parlament - Commonwealth Parliament

Dvojkomorové parlamenty existujú v NSW - Nový Ju?ný Wales, SA - Ju?ná Austrália,TAS ? Tasmánia, VIC -  Viktória, WA - Západná Austrália

Jednokomorový parlament existuje v Queensland, Severnom teritóriu a Teritórium hlavného mesta.

Krá?ovná - Al?beta II

 

Al?beta II na náv?teve Sydney

 

Guvernér / zástupca krá?ovnej Al?bety II / - Michael Jeffery

Premiér - Kevin Rudd 

Najvy??ia hora - Mount Kosciuszko 2228 m v Snowy Mountains / Sne?né hory/ ? v skuto?nosti je najvy??í vrchol na / Heardovom ostrove / Heard Island/   volá sa Mawson's Peak a je vysoký 2745 m a vytvára aktívny vulkán zvaný Big Ben

A  keby sme mali by? e?te presnej?í ? na Austrálskom antarktickom teritóriu sú e?te vy??ie vrchy ? ako napríklad Mt McClintock 3490m a Mt Menzies 3355m.

Najvä??í monolit ? Uluru  - Ayers Rock 3,3 km²,?nie sa do vý?ky 345 metrov nad zemou.
               

Uluru

 

Najdlh?ia rieka - Murray River 2520 km 

Najvy??í vodopád - Wallaman Falls - 305 metrov.

Najvä??ie jazero - Lake Eyre (slanovodné) 9500 km²
Najvä??ie umelo vytvorené rezervoáre vody
? Jazero Gordon v Tasmánii má kapacitu 12450 miliónov m

Pú?te - Great Victoria - 348 750 km² zaberá 4.5 % z rozlohy AU, Celkovo zaberajú pú?te 18 % z rozlohy AU.


 

Austrália ?tát za ?tátom:

6 Federálnych ?tátov, teritória a nieko?ko zámorských území

 
FEDERÁLNE ?TÁTY:
Nový Ju?ný Wales  ? New South Wales skratka NSW (800,642 km²)  ? Hlavné mesto Sydney
Ju?ná Austrália  ? South Australia skratka SA (983,482 km²)   - Hlavné mesto Adelaide
Západná Austrália  ? Western Australia skratka  WA (2,529,875 km²) - Hlavné mesto Perth
Viktória  ? Victoria ? VIC (227,416
km²)- Hlavné mesto Melbourne
Queensland  ? v preklade ?krá?ovnina zem? ? skratka QLD (1,730,648 km²) - Hlavné mesto Brisbane
Tasmánia ? Tasmania ? skratka TAS (68,401 km²) -  Hlavné mesto Hobbart
 

Panorama Perthu

  

TERITÓRIA

Severné teritórium  - (1,349,129 km²) - Hlavné mesto Darwin

Teritórium hlavného mesta Austrálie / Australian Capital Territory/ skratka ACT (2,358 km²) - hlavné mesto teritória i celej Austrálie ? Canberra

Jervis Bay Territory  (73 km²) 

Austrálske antarktické teritórium - Australian Antarctic Territory

Ashmore and Cartier Islands

Christmas Island

Cocos (Keeling) Islands

Coral Sea Islands

Territory of Heard Island  and McDonald Islands


 


ZÁMORSKÉ ÚZEMIA AUSTRÁLIE:


Celkovo má Austrália 8 222  ostrovov

Spome?me len tie najvä??ie a najznámej?ie :

Ostrov Norfolk / Norfolk Island / ,Viano?ný ostrov  / Christmas Island / , Kokosové ostrovy  / Cocos (Keeling) Islands / , Ashmorov a Cartierov ostrov  / Ashmore and Cartier Islands / Heardov  ostrov / Heard Island/   McDonaldov ostrov / McDonald Islands   / Ostrovy Koralového mora  / Coral Sea Islands /, Ostrov lorda Howa  / Lord Howe Island / - prekrásne miesto naozaj posledný raj ... , Magnetický ostrov  / Magnetic Island /, Macquarie  /Macquarie Island/, Melville  , Kangaroo , Groote Eylandt, Bathurst, Fraser , Flinders, King, Mornington at?. 

 


 

ANTARKTÍDA:

Austrálske antarktické teritórium

 


Austrália pod?a miest:

Adelaide

Brisbane ,

Canberra 

Darwin

Hobbart ,

Melbourne

Perth

Sydney


...a dal?ie mestá... klikni na linku


 

Opera v Sydney

Austrália je najmen?í a najred?ie obývaný svetadiel ? na 1 km2 ?ijú len dvaja obyvatelia a viac ne? 70 % austrálskeho obyvate?stva býva v ôsmich najvä??ích mestách pri pobre?í.

Hlavným mestom Austrálie nie je Sydney alebo Melbourne, ale menej známa Canberra, ktorá sa nachádza na území miniatúrneho ?tátu Australian Capital Territory. Po vytvorení austrálskej federácie v r. 1901 sa ukon?ili ?ahanice o hlavné mesto krajiny medzi tradi?nými rivalmi ? Sydney a Melbourne ? vybudovaním hlavného mesta Canberra  v r. 1908. Sídlia tam v?etky vládne in?titúcie. Ve?vyslanectvo Slovenskej republiky  je na 47 Culgoa Circuit, O'Malley, Canberra, ACT 2606. Ve?vyslanectví ?eské republiky je na 8 Culgoa Circuit, O'Malley, Canberra.

15.9. - 1.10.2000  sa v Sydney konali XXVII. letné olympijské hry.
|Austrália v kocke| |Austrália v?eobecne| |Austrália ?tát za ?tátom| |Austrália pod?a miest| |Austrálske naj...| |100 vecí, ktoré treba ...| |external| |Australian Capital Territory| |New South Wales| |Queensland| |South Australia| |Victoria| |Northern Territory| |Tasmania| |Western Australia| |external| |Adelaide| |Brisbane| |Canberra| |Darwin| |Hobart| |Melbourne| |Perth| |Sydney| |Návod na pre?itie| |Jednoduché vyh?adáva?e| |Austrália linky| |Austrálska kuchy?a| |Zemepisný test| |external| |external| |Nazad na hlavnú stránku| |Dôle?ité informácie| |News Radio TV Austrália| |?eská a slovenská komunita| |Práca v Austrálii| |?túdium v Austrálii| |Kultúrne linky| |?eská republika| |Slovensko| |Foto galérie| |Forum| |Kontaktujte nás| | | | | |Nazad na hlavnú stránku|