Melbourne

Melbourne, hlavné mesto ?tátu Viktória a austrálske druhé najvä??ie mesto, bolo zalo?ené  v roku 1835.

8 júne 1835 John Batman vesloval hore riekou Yarra River a ke? pristál vybral miesto pre ?postavenie dediny?.

Prvé meno pre  vybrané miesto bolo ?Bearbrass? potom ?Glenelg? a a? potom Melbourne na poctu vtedaj?ieho premiéra Ve?kej Británie

V roku 1841 bol celkový po?et obyvate?stva provincie Viktória  16,671 a po?et obyvate?ov Melbourne dosiahol púhych 4479 (2676 mu?ov a 1803 ?ien).

Kostol St James sa stal katedrálnym kostolom spolu so zalo?ením Diocesy v  r. 1847.

Objav zlata na za?iatku 1850 tých rokoch mal neuverite?ný vplyv na rast  Melbourne.

Do roku 1854 obyvate?stvo kolónie vzrástlo z 80 000 na 300 000. U? v r. 1851 bola Viktória separovaná od NSW a Melbourne sa stalo hlavným mestom novej kolónie Viktória.

Do roku 1860 mesto získalo svoju prvú formu, ktorá Melbourne charakterizuje e?te i dnes. Nedávno prestavaná a prema?ovaná ?elezni?ná stanica na Flinders Street je originálna  Edwardianska barokizujúca budova.

I najhodnotnej?ie medzivojnové budovy boli práve komer?né stavby.

ICI House bol prvý komer?ný mrakodrap v Austrálii. V roku 1958 to bola  najvy??ia Austrálska administratívna budova.

Hlavné obchodné ulice v meste ako napríklad Bourke, Swanston , Flinders a Collins sú poprekri?ované celou zmesou úzkych uli?iek a arkád.

V roku 1956 mesto hos?ovalo Olympijské hry. Tvrdí sa , ?e  Melbourne je tretie najvä??ie grécke mesto a druhé najvä??ie talianske mesto  mimo územia Talianska..

Melbourne má tie? ve?kú ?ínsku komunitu e?te od ?ias zlatej horú?ky z obdobia okolo roku1850.

 

Melbourne dnes: 

Melbourne je preslávené svojím nepredvídate?ným po?asím v ktoromko?vek ro?nom období a treba by? pripravený na chlad i uprostred leta.

Celková rozloha metropoly je dnes 8,806 km². Melbourne je najvä??í Austrálsky nákladný prístav, ktorý obsluhuje skoro 40% z celo?tátneho kontajnerového obchodu. Predpokladá sa, ?e populácia dosiahne 4,000,000 do roku 2010.

DOLE?ITÉ INFORMÁCIE PRE NÁV?TEVNÍKOV: 

Bezplatný autobus - Free Melbourne City Tourist Shuttle ? má zastávky pri Melbournskom Múzeu a Carltonových  záhradách, Tr?nici Krá?ovnej Viktórie; Melbournskom Akváriu; Imigra?nom Múzeu; Ju?nom nábre?í; Pamätníku ?The Shrine of Remembrance?; Krá?ovskej botanickej záhrade, ?ínskej ?tvrti, na ulici Exhibition , na ulici La Trobe at?.

Bezplatná elektri?ka ?mestský okruh?- City Circle
Melbournske náv?tevnícke centrum - Melbourne Visitor Centre na ?Námestí Federácie?  - Federation Square

Mestskí sprievodcovia - City Ambassadors ? vám poskytnú pomoc s orientáciou v meste, podajú informácie o verejnej doprave, podujatiach v meste  a zodpovedajú na prakticky v?etky v?eobecné otázky o meste. Nájdete ich v uliciach centra mesta po?as celého tý?d?a od 10 rána do 4 poobede.

Melbournska uvítacia sprievodcovská slu?ba - Melbourne Greeter Service ? stretnutie so sprievodcom -dobrovo?níkom, ktorý sa vám bude venova? a bude hovori? va?ou re?ou a bude ma? podobné záujmy ako vy. Toto orienta?né stretnutie trvá zvy?ajne pol d?a a musí sa vopred objedna?.

Melbournske prechádzky - Melbourne Walks ? stiahnite si mapu znázor?ujúcu trasy pre prechádzky zaujímavými miestami Melbourne 

 

 ?o robi? v Melbourne:

 Túry , výlety  a prechádzky:

 Linky na výlety a túry ? Melbourne tours

Phillip Island Penguin Parade ? Tu?niaky na Filipovom ostrove ? mô?ete tu sledova? ich ka?dove?erný pochod ako jeden z prírodných fenoménov.

The Haunted Melbourne Ghost Tour ? Stra?idelné Melbourne ? prechádzka za duchmi

Melbourne Sports Tours ? Túry po Melbournských ?portových zariadeniach  - Kriketový dvorec /Cricket Ground (MCG)/, Telstra Dome, Rod Laver Arena, Vodafone Arena, Olympijský park, Flemington pretekárske kurzy, Melbournské  ?portové & Akvatické Centrum (MSAC) a automobilová pretekárska dráha Grand Prix v Albert Parku.

GreatSights - Tours ? Vyhliadkové túry

Go Get Around Tours ? rôzne druhy autobusových okru?ných zájazdov.

 

Rôzne aktivity:

Koala Golf Tours ? Koala golfové túry

Williamstown Charters ? výlety lo?ou z  Melbournskeho prístavu a po rieke Yarra

Hot air ballooning , Výlety teplovzdu?ným balónom ponad Melbourne

Luna Park ? Luna Park len pár krokov od plá?e St. Kilda

Melbourne River Cruises ? Vyhliadková plavba po rieke -  najob?úbenej?í výlet po centre Melbourne.

Melbourne Seaplanes ? vyhliadkové lietadlá s vodným pristavaním

Bicycle Victoria ? webstránka s informáciami pre cyklistov

 

Melbourne po?as roka:

Melbourne International Arts Festival ? Melbournsky medzinárodný festival umenia.

Australian Open Tennis ? Tenisový turnaj ?Australian Open?

Australian Grand Prix

Moomba Waterfest; Akvatický festival v Moomba

Melbourne Food and Wine Festival; - Slávnosti jedla a vín

Melbourne International Comedy Festival; - Melbournsky medzinárodný festival komédie

Melbourne International Flower and Garden Show; - Melbournska medzinárodná výstava kvetov a záhradná ?ou.

Melbourne Fringe Festival;

Melbourne International Film Festival ? Medzinárodný filmový festival

Melbourne Cup Carnival ? Melbournsky pohár ? dostihy

Pozoruhodnosti a pamätihodnosti v Melbourne:

Melbournské náv?tevnícke centrum

Albert Park Lake

Arts Centre ? Centrum umenia

Australian Grand Prix Corporation

Cook?s Cottage ? Dom kapitána Cooka

Crown Casino - kasíno

Federation Square ? Námestie Federácie  - Nová kultúrna ikona Melbourne známa svojím systémom fraktálovej fasády

Imax Theatre ? ve?koplo?né kino s premietaním 2D a 3D filmov

Luna Park

Melbourne & Olympic Parks ? olympijský park

Melbourne Aquarium ? Melbournske akvárium

Melbourne Observation Deck -  Melbournska vyhliadka

Melbourne Zoo

Old Melbourne Gaol ? Stará Melbournska väznica

Royal Botanic Gardens ? Krá?ovská botanická záhrada

Shrine of Remembrance - Pamätník

Southgate Arts & Leisure precinct ? umelecká a zábavná ?tvr? Southgate
Telstra Dome

  

?o je v Melbourne zadarmo:

 

Free Melbourne City Tourist Shuttle Bezplatný okru?ný autobus pre turistov

Elektri?ka - City Circle tram je zdarma a je to výborný spôsob ako spozna? stred mesta.

Melbournská uvítacia sprievodcovská slu?ba  - Melbourne Greeter Service je zdarma

Krá?ovská botanická záhrada  - Royal Botanic Gardens ? bezplatné prechádzky so sprievodcom

Fitzroyové záhrady s  modelom staroanglickej Tudorovskej  dediny a rodinným domom kapitána Cooka..

V d?och ke? parlament nezasadá, mô?ete  sa vyda? na bezplatnú exkurziu po parlamentnej budove.

Federation Square ? Námestie Federácie  - niektoré výstavy sú zdarma.

 

 

Federation Square 

 

Kultúra:

Viktórijská ?tátna kni?nica v  Konferen?nom Centre, Melbourne

Austrálske Centrum pre animáciu, Federation Square, Melbourne CBD

The Astor Theatre, St Kilda ? kino v starom dobrom ve?kolepom ?týle -  v?ítane obsluhy a baru.

Old Melbourne Gaol - Stará Melbournska väznica - múzeum

Royal Historical Society of Victoria ? Krá?ovská historická spolo?nos? ?tátu Viktória

Geelong Performing Arts Centre ? Centrum divadelného umenia v Geelong

 

Výstavy a Múzea:

Melbourne Exhibition & Convention Centre ? Melbournske výstavne a kongresové centrum

Melbourne Museum  - Melbournske múzeum

Immigration Museum - Imigra?né múzeum

Polly Woodside Melbourne Maritime Museum  - Melbournske námorné múzeum Polly Woodside

Scienceworks Museum & Planetarium -  Múzeum vedy a planetárium

Fox Classic Car Collection ? Zbierka klasických automobilov

  

Galérie:

National Gallery of Australia ? Austrálska národná galéria

Geelong Gallery ? galleria v Geelong ? zbierka viac ako 4,000 umeleckých predmetov

Heideovo Múzeum moderného umenia  - Heide Museum of Modern Art - 7 Templestowe Rd, Bulleen, nachádza sa len 15 minút od centra mesta.

Galéria  McClelland Gallery  + expozícia sôch v pri?ahlom parku ? nájdete tu zbierku obrazov a sochy  od popredných austrálskych sochárov.

Montsalvat

The Ian Potter Centre : NGV Australia

 

Divadlá:

Bellova Shakespearovská spolo?nos? - Bell Shakespeare Co. ? 100 St Kilda Rd, Melbourne, Vic 3000

Hudobné divadlo - Music Threatre Australia - 204 St Kilda Rd, Southbank,

Mordiallocova  divadelná spolo?nos?  - Mordialloc Theatre Company - 62-64 Parkers Rd, Parkdale,

Theatre@risk - 6 Cecil Pl, Prahran, 

 

?o sa práve deje v Melbourne:

My 24/7

Melbourne City Search

 

Verejná doprava v Melbourne: 

Metcards ? ten istý lístok mô?ete pou?íva? pre cestovanie vlakom, elektri?kou a autobusom

Citylink

Skybus ? Autobusový expres z Melbournskeho letiska do centra mesta a nazad, ide ka?dých 15 minút ka?dý de? v tý?dni.

 

Linky na informácie o verejnej doprave: 

Linking Victoria

Meltrip Melbournska verejná doprava
Metlink Melbourne Melbournska verejná doprava
Viclink ? dopravné informácie regiónu Viktória

TravelSMART  

 

?elezni?ná Doprava:

Melbournské Vlaky Connex Melbourne

Melbournská Elektri?ka Yarra Trams

Regionálne dia?kové Vlaky V/Line
Hoy's Roadlines Melbourne-Shepparton
West Coast Railway  - ?elezni?né spojenie na západnom pobre?í - Melbourne-Geelong-Warrnambool

 

Kompy a lodná doprava:

Inter Island Ferries ? osobná preprava lo?ami 
Williamstown Bay & River Cruises ? výletné plavby po zátoke Williamstown Bay a po rieke
Williamstown Ferries ? kompy v zátoke Williamstown Bay

  

Taxi Slu?ba:

Arrow: Tel: 132211

Black Cabs: Tel: 132227

Embassy: Tel: 131755

Silver Top: Tel: 131008 

 

Autobusoví Operátori v Melbourne:

Melbournské autobusy: 

Airport Shuttle Xpress ? kyvadlová autobusová doprava z centra mesta na letisko a nazad
Buslines Australia ?   Austrálske autobusové linky

Broadmeadows Coaches ? výletné a zájazdové autobusy
Cardinia Transit
Cranbourne Transit 
Driver Bus Lines
Dysons
Eastrans Bus Service 
Grenda Corporation
Invicta Bus Service,

Ivanhoe Bus Company
Kastoria Bus Lines
Kefford Corporation
Martyrs Bus Service
McKenzie's
Mee's Bus Lines
Melbourne Bus Link ? Melbournske autobusové linky
Moorabbin Transit
Moreland Bus Lines 
Mt Dandenong Passenger Services
National Bus Company
Northern Bus Lines ? Severné autobusové linky
Panorama (Hurstbridge Bus & Coach)
Peninsula Bus Lines
Portsea Passenger Services
Reservoir Bus Co/East West Bus Co
Ryan Bros Bus Service 
Sita Bus Lines
Sunbury Bus Service
Skybus -
autobusová doprava z centra mesta na letisko a nazad
Tullamarine Bus Lines
US Bus Lines
Ventura
Westrans Bus Service
 

Dia?kové a výletné autobusy

Australian Coach Travel - zájazdové autobusy
Bayside Coaches  zájazdové autobusy
Coach Tours of Australia  - zájazdové autobusy
Cobb & Co Coaches
zájazdové autobusy
Crown Coaches - zájazdové autobusy
DeeDecker Tours ? výletné autobusy
Diamond Coaches - zájazdové autobusy
Dreamtime Tours
 ? výletné autobusy
Harlan Coach Tours ? výletné autobusy
Getaway Tours ? výletné autobusy
Melbourne's Best Tours ? výletné autobusy
Midland Tours ? výletné autobusy
Moreland Travel - ? výletné autobusy
Nuline Charter
Quince's Scenicruisers - ? vyhliadkové autobusy
Rainbow Tours  ? výletné autobusy
Road Runner Travel ? výletné autobusy
Sita Coaches ? zájazdové autobusy
The Party Bus
Trek Australia zájazdové autobusy
Trekset Tours ? výletné autobusy
Western Stage Lines  
 

Medzimestskí Autobusoví Operátori v ?táte Viktória:

Bacchus Marsh Coaches ? zájazdové autobusy
Ballarat Coachlines
Bendigo Airport Service  Bendigo
Christian's Bus Co 
Country Touch Tours, Marysville

Davis Bus Service, Ballarat
Gold Bus, Ballarat 
Gull Services Geelong-Melbournské letisko
Hoy's Roadlines, Wangaratta
Latrobe Valley Bus Lines Moe, Traralgon, Morwell, Boolarra, Churchill, Yinnar, Newborough and Yallourn North
Mansfield-Mt Buller Bus Lines Autobusové linky v oblasti Melbourne

McHarry's Buslines, Geelong
Mountain-Top Experience, Gippsland
Mt Hotham Snow Service
Mylon Motorways/Twin City Transit 
Paynesville Bus Lines
Pyle's Falls Creek Coach Service
Shepparton Transit
Southern Cross Travel & Bendigo Coachlines Bendigo
Swan Hill Coaches
Swanlink Coachlines

 

?eská a slovenská komunita v Melbourne:

Pripravujeme?

 

S?ahujete sa do Melbourne???

Moving to Melbourne ? s?ahujem sa do Melbourne -  informácie pre ?tudentov

Live in Victoria ? ?ivot vo Viktórii -  Informa?ný portál Viktórijskej vlády

Emigrácia do Austrálie - Informa?ný portál austrálskej vlády

NOOSR  - Austrálsky národný úrad je uznávanie zahrani?ných vysokých ?kôl  a vzdelania

 

Realitky v Melbourne:

Real Estate Melbourne - realestate.com.au

Melbourne Real Estate @ domain.com.au

 

Slu?by:

Corporate catering services ? príprava osláv , party a banketov

MC Labour Services Melbourne - Labour Hire Company for Victoria ? Servis práce ? prenajímanie vo?ných pracovných síl

Karstens at CQ conference centre, Melbourne CBD ? Konferen?né centrum

Profesionálne slu?by:

Scuba Diving services ? profesionálna potápa?ská slu?ba

Berrigan Doube Lawyers ( Est 1927) -  Právnická firma ? Komer?né a obchodné právo -  rady a zastupovanie v akýchko?vek právnych zále?itostiach týkajúcich sa spolo?nosti, firiem, partnerstva, obchodu, predaja, trustov a joint ventures.

Frontyard  - pomoc mladým ?u?om v núdzi a starostlivos? o mladých bezdomovcov.

Nákupy:

Bridge Road Shopping Precinct ? Obchodné centrum na Bridge Road

Chapel Street Shopping Precinct -  Obchodné centrum na Chapel Street

Prahran Market ? Trh vo ?tvrti Prahran

Queen Victoria Market ? Tr?nica krá?ovnej Viktórie

Melbourne Coach Tour and Shopping Melbourne - Shopping Spree -  Zájazd po obchodoch v Melbourne  - nav?tívite ním ve?kosklady a továrenské  predajne  - doprava autobusom, minibusom alebo limuzínou.

 

Obchodné centrum v Melbourne

 

Otváracie hodiny obchodov sú rôzne, ale zvy?ajne je to takto:

Supermarkety a rýchle ob?erstvenie v ?týle McDonald sú otvorené 24 hodín.
Mestské obchody v centre a obchody v turistických oblastiach sú otvorené:

Pon, Uto, Str: 9 rána ? 6 ve?er

?tvr a Pia: 9 rána ? 9 ve?er

Sob: 9 rána ? 5 ve?er

Ned: 10 rána ? 5 ve?er

 

?koly a Anglické Jazykové ?koly:

Hawthorn English Language Centre 

Ozford College

RMIT English Worldwide

Súkromné a ?tátne ?koly:

Zoznam ?tátnych ?kôl vo Viktórii - Government schools

Zoznam ne?tátnych a súkromných ?kôl vo Viktórii - NON Government schools and Private schools

 

Kluby:

The Celtic Club ? Keltský klub ? Prvý austrálsky írsky klub zalo?ený v roku 1887

The Naval & Military Club ? Námornícky a armádny klub ? Spolo?enský a biznis klub

The Last Laugh Comedy Club ? Klub komédie

RACV City Club

Austrian Club Melbourne ? Rakúsky klub v Melbourne

Rotary Club of Melbourne Inc

Rugby Business Club ? Rugby biznis klub

 

Bary:

Three Degrees, Melbourne ? spojuje v sebe nieko?ko funkcií ako kr?mi?ka, bar, kaviare? a má zariadenia na prípravu party a osláv na vysokej úrovni.

Eleven A, Melbourne

 

Re?taurácie a kaviarne:

Vue De Monde - 430 Little Collins Street, Melbourne

Ezard - 187 Flinders Lane, Melbourne

Donovan's House - 40 Jacka Boulevard, St Kilda

Cecconis Cantina - 61 Flinders Lane, Melbourne

Circa - 2 Acland Street, St Kilda

BLUEFIN Level 1 Functions, Fitzroy

The Willows, Melbourne

The Boathouse, Yarrabank, Melbourne ? príprava banketov a party

The Studio, Port Melbourne

Skyline, Melbourne

The Victorian, Albert Park

Melbourne Museum ? Kaviare? v Melbournskom múzeu

 

Kr?my:

Drifter's Alibi, Port Melbourne

 

?portové Udalosti: 

Australian Grand Prix Corporation

AFL football, or 'Aussie Rules' Austrálsky ?týl futbalu

Spring Racing Carnival ? Jarné dostihy prebiehajúce ka?dý rok v októbri a novembri

Australian Tennis Open ? Tenisový turnaj - ka?dý rok v januári

 

?portové Centrá: 

AFL Hall of Fame & Sensation ? Futbalová hala slávy

Melbourne Cricket Ground ? kriketový dvorec

Melbourne Sports & Aquatic Centre ? ?portové a akvatické centrum

Melbourne & Olympic Parks ? Olympijsky park

Sunbury Bowling Club - Kolky

 

Noviny:

   The Age

 

Po?asie v Melbourne: 

Melbourne Weather ? po?asie v Melbourne

Victorian Weather and Warnings ? po?asie vo Viktórii a upozornenia

Bureau of Meteorology ? Meteorologický ústav

 

Ubytovanie v Melbourne

Tieto linky vedú k originálnym hotelovým web stránkam (pokia? nie je uvedené inak) kde dostanete najlep?ie informácie. Prosím, pozrite si ich, ale zvy?ajne mô?ete dosta? výhodnej?iu cenu ak si objednáte ubytovanie cez stránky so z?avami, ktoré sú uvedené ni??ie.

5 Hviezdi?kové Hotely

Adelphi Hotel - 187 Flinders Lane Melbourne City - Poznávacie znamenie ? na streche hotela sa nachádza vyhrievaný bazén so slanou vodou  a jeho presklenná ?as? vy?nieva ponad ulicu Flinders Lane.  Organizujú sa tu oslavy, konferencie a podobne.

Clarion Suites Gateway, 1 William Street Melbourne City, Hotel s mnohými oceneniami.

Como Melbourne, 630 Chapel Street, Melbourne City - 107 apartmánov, bankety , konferencie, súkromné oslavy a party, vyhrievaný bazén s posuvnou strechou, gym, sauna a spa.

Crown Towers ? nachádza sa na ju?nom brehu rieky Yarra River,

Grand Hyatt Melbourne, 123 Collins Street Melbourne City, -  547 izieb v ?týle Art Deco - jeden Prezidentský apartmán, tri Diplomatické a  4 Deluxe apartmán, 23 ?túdií and 18 executive apartmánov, zariadenia pre konferencie a bankety,  2 tane?né siene,  bary a no?né kluby.

Hilton on the Park Melbourne,    404 hos?ovských izieb & apartmánov, 15 salónov  pre rôzne príle?itosti od osláv cez party a? po konferencie ? a? pre 1000 hostí.

Hotel Windsor, 103 -115 Spring Street Melbourne City, 180 izieb -  posledný z Austrálskych grand hotelov.

Langham Hotel Melbourne, Southbank

Park Hyatt, 1 Parliament Square Melbourne City, 243 izieb, denná spa, krytý bazén, gym, 7 meetingových miestností, tane?ná sála, polyfunk?né miestnosti a  konferen?né miestnosti.

Punt Hill Serviced Apartments , 267 Flinders Lane, Melbourne City,

Rialto Hotel on Collins, 495 Collins St Melbourne City, 244 ?tandardných, Deluxe, a executive miestností a apartmánov, plus izba pre telesne postihnutých , prepojené izby pre rodiny a prvotriedne apartmány pre rodiny aj so spa ( vírivou va?ou). 12 konferen?ných miestností, re?taurácia , bar, vyhrievaný bazén, gym, terasa na slnenie, sauna a spa.

Royce Hotel, 379 St Kilda Road Melbourne City, Budova v ?týle art deco, 71 moderných izieb ? Deluxe a Mezzaninové apartmány a dvojposchodové executive apartmány. Konferen?né a mítingové miestnosti.

Stamford Plaza Melbourne, 111 Little Collins Street Melbourne City, VIC 3000, Konferen?né zariadenia: salóniky, 283 - jedno, dvoj a troj spál?ové apartmány.

The Westin Melbourne, 205 Collins Street Melbourne City, 262 izieb, bazén, spa, sauna, gym, re?taurácia a bar, biznis servisy.

 

4.5 hviezdi?kové hotely

Bayview Eden Melbourne, 6 Queens Rd, Melbourne City, 192 izieb, tento hotel získal mnoho ocenení. Sú v ?om  konferen?né miestnosti a konferen?né centrum, je zariadený na prípravy osláv a banketov, je tu gym, bazén, spa a sauna.

The Carlton Crest Hotel, 65 Queens Rd Melbourne City, 374 izieb, bazén , party servis od 10 do 2000 hostí.

City Limits Hotel  - ?túdia -  Apartmány, 20 Little Bourke St, Melbourne City,

GRAND HOTEL patrí do skupiny SOFITEL hotelov, 33 Spencer Street Melbourne City, impresívny pamiatkovo chránený hotel, 117 plne vybavených apartmánov, vyhrievaný bazén a spa, sauna, gym. ?ivá hudba.

Grand Mercure on Swanston, 195 Swanston Street Melbourne City, 200 moderných izieb, vyhrievaný relaxa?ný bazén, gym.

Hotel Lindrum, 26 Flinders Street Melbourne City, 59 izieb - ?tandardné, superior, deluxe a juniorské, re?taurácia s licenciou na predaj alkoholu a bar

Novotel Melbourne on Collins, 270 Collins St Melbourne City, vyhrievaný bazén, sauna, spa a gym

Pacific International Suites, 471 Little Bourke Street Melbourne City, ?túdiá, 1 spál?ové  alebo prepojené izby, konferen?né centrum.

Punt Hill Flinders Lane Apartment Hotel,

Punt Hill Little Bourke ? a Mapa Melbourne 

Punt Hill Burwood

Punt Hill Essendon Grand

Quest Fairfax House, 392 Little Collins Street Melbourne City, ?túdia , jedno, dvoj a  troj spál?ové apartmány.

Quest on Bourke, 155 Bourke Street Melbourne City, 62  jedno a dvoj spál?ové apartmány, 24 hodinová recepcia, re?taurácia a bar.

Quest on William, 172 William Street Melbourne City, hotel s apartmánmi s plným servisom, 

The Radisson on Flagstaff Gardens, 380 William St, Melbourne City, 184 izieb, gym so spa a naparovacou miestnos?ou, biznis centrum, prípravy osláv a banketov.

Rendezvous Hotel Melbourne, 328 Flinders St, Melbourne City, 9 konferen?ných a mítingových miestností, re?taurácia, gril a bar.

Rydges Carlton, 701 Swanston Street, Carlton Melbourne City, 107 izieb. Bar, re?taurácia, vyhrievaný bazén na streche, spa, sauna a BBQ.

Rydges Melbourne, 186 Exhibition St, Melbourne City,363 izieb, dve re?taurácie, bar, biznis centrum a konferen?né zariadenia.

Saville on Russell , 222 Russell St Melbourne City, hotel s apartmánmi, bazén, dve re?taurácie, bar, spa, gym.

Seasons Botanic Gardens, 348 St Kilda Rd,  Melbourne City, ?túdiá a jedno a dvoj spál?ové apartmány, krytý vyhrievaný bazén, gym.

Somerset Gordon Place, 24 Lt Bourke St, Melbourne City, 64 apartmánov s plným servisom, bazén, gym.

Vibe Savoy, 630 Little Collins St Melbourne City, 163 izieb, biznis centrum.

 

4 hviezdi?kové hotely

Alto Hotel on Bourke, 636 Bourke St, Melbourne City, apartment hotel, 50 ?túdií apartmánov, apartmány so spa alebo jedno, dvoj a  troj spál?ové apartmány.

.

Batman's Hill Hotel, 623 Collins St, Melbourne City, 151 izieb plus 60 klubových miestností a 44 apartmánov s plným servisom. Re?taurácia, bary, banketové a mítingové miestnosti a rokovacia hala.

Bayview On The Park Melbourne, 52 Queens Road Melbourne City, 193 izieb a 11 apartmánov, hotel získal rôzne ocenenia, bankety a konferen?né zariadenia, bazén ,spa a gym.

Best Western Atlantis Hotel,  300 Spencer St, Melbourne City, konferen?né zariadenia a party a oslavy.

Best Western City Limits Hotel, 20-22 Little Bourke Street Melbourne City, 32 izieb,

Citigate Melbourne -  sú?as?  hotelov Mirvac, 270 Flinders Street Melbourne City,  180 izieb, 11 salónov pre party a oslavy.

Charsfield Hotel, 478 St Kilda Rd Melbourne City, Konferencie, bankety a mítingové zariadenia.

Grand Chancellor Hotel, 131 Lonsdale St Melbourne City, 160 izieb, konferen?né a banketové miestnosti, vyhrievaný bazén, sauna, re?taurácie, bar, kaviare?.

Hotel Causeway, 275 Little Collins Street Melbourne City, ?iroká ?kála unikátnych hotelových izieb od Junior a? do viac úrov?ových izieb.

Mercure Hotel Melbourne, 13 Spring Street Melbourne City, 164 izieb, konferen?né zariadenia,

Punt Hill The Stanton, St Kilda Rd,

Quest Hero on Russell, 140 Little Collins Street Melbourne City, 23 apartmánov- jedno, dvoj a  troj spál?ové apartmány.

Saville Park Suites Melbourne, 144 apartmánov -  jedno a dvoj spál?ové a penthouse, re?taurácia, krytý vyhrievaný bazén, sauna.

Shoan Heights Apartment Hotel 19 Little Bourke Street, Melbourne, BBQ na streche,  gym, sauna, spa a naparovacia miestnos?.

The Crossley Hotel, 51 Little Bourke Street, Melbourne City, 88 izieb.

 

3.5 hviezdi?kové hotely

Albert Park Manor, 405 St Kilda Road, Melbourne City, Boutique Hotel

Comfort Hotel Elizabeth Tower  , 792 Elizabeth St, Melbourne City, 100 izieb, konferen?né a mítingové zariadenia , bazén, re?taurácia, bar, sauna, spa, gym.

Enterprize Hotel , 44 Spencer Street Melbourne City, lacnej?ie i deluxe ubytovanie.

Explorers Inn, 16 Spencer St Melbourne City, 113 izieb, jedno, dvojité aj dvoj a  troj spál?ové i rodinné apartmány, izby pre telesne postihnutých. Konferen?né zariadenia.

Flagstaff City Motor Inn, 45 Dudley Street Melbourne City, , 33 bytov, 8 s apartmánov, vyhrievané spa, vyhrievaný bazén,

Hotel Ibis Melbourne, sú?as?  hotelov Accor, 15-21 Therry St Melbourne City, 250 hotelových izieb, re?taurácia, bar, gym, hotelová ?kôlka, mítingové a konferen?né zariadenia.

Hotel Y, 489 Elizabeth St Melbourne City, hotel získal rôzne ocenenia, 10 polyfunk?ných miestností, obchodné a konferen?né centrum, plavecký bazén, gym , spa a sauna.

Mercure Hotel Welcome, 265-281 Little Bourke St Melbourne City, 330 izieb, re?taurácia, kaviare? a bar

Punt Hill South Yarra

Punt Hill North Melbourne

Victoria Hotel, 215 Little Collins Street Melbourne City,  464 izieb, gym, bazén, sauna a spa, re?taurácia, bar.

3 hviezdi?kové hotely a motely

All Nations Motel, 2 Spencer Street Melbourne City,  BBQ, po?i?iavanie bicyklov zdarma.

Hotel Ibis Little Bourke Street,  part of Accor hotels, 600 Little Bourke St Melbourne City, 121 izieb

Kingsgate Hotel, 131 King Street Melbourne City, re?taurácia a bar.

Miami Motor Inn, 13 Hawke Street Melbourne City, ?tandardné motelové izby s vybavením, 24 hodinová recepcia.

 

Rezortné ubytovanie:

    RACV Club & resorts,  501 Bourke Street Melbourne 3000.

   Poste? a ra?ajky - Bed & breakfast:

INN.HOUSE Bed & Breakfast ? Súkromné domy, chatky a penzióniky v okolí Melbourne

Bishopsgate bed and breakfast ( poste? a ra?ajky/ubytovanie v súkromí )- len 10 minút od centra Melbourne.

 

Chaty:

Merrow Cottages

Melbourne Boutique Cottages ? Luxusné ubytovanie ? plne vybavené ubytovanie s obsluhou

Melbourne Boutique Cottages - dve deluxe, plne vybavené chaty v zátoke  mestskej ?tvrte Albert Park a Elwood.

 

Pre backpackerov  - lacné ubytovanie:

Urban Central ? tento hostel sa umiestnil ako prvý medzi melbournskymi hostelmi za rok 2006

Olembia Guesthouse ? Nachádza sa v ?tvrti  St Kilda, jednoposte?ové, man?elské, dvojposte?ové a viacposte?ové izby.

 

Kempovanie v Melbournských parkoch a lesoch:

Urban Camp Melbourne Co-Operative - Brens Drive PARKVILLE

Lady Northcote Recreation Camp - Glenmore Road ROWSLEY

Tree Tops Scout Camp - Royal Parade, Riddells Creek 3431, 09337 7327(B), 03 9337 7512(F)

 

U?ito?né linky a informácie k ubytovaniu:

Tourism Victoria ? informa?ná webstránka

 

Otváracie hodiny v bankách:

Pondelky - ?tvrtky: 9.30 ? 4 poobede; Piatky: 9.30 ? 5 poobede

 

Skrinky na bato?inu:

Spencer St Station, Flinders St Station, Melbourne Central Retail Centre, Myer at Lonsdale Street.

 

Pridajte informáciu!!!!!

 

Povedzte nám o Va?om podujatí!!!!

 

Opravte nás!!!

  


|Austrália v kocke| |Austrália v?eobecne| |Austrália ?tát za ?tátom| |Austrália pod?a miest| |Austrálske naj...| |100 vecí, ktoré treba ...| |external| |Australian Capital Territory| |New South Wales| |Queensland| |South Australia| |Victoria| |Northern Territory| |Tasmania| |Western Australia| |external| |Adelaide| |Brisbane| |Canberra| |Darwin| |Hobart| |Melbourne| |Perth| |Sydney| |Návod na pre?itie| |Jednoduché vyh?adáva?e| |Austrália linky| |Austrálska kuchy?a| |Zemepisný test| |external| |external| |Nazad na hlavnú stránku| |Dôle?ité informácie| |News Radio TV Austrália| |?eská a slovenská komunita| |Práca v Austrálii| |?túdium v Austrálii| |Kultúrne linky| |?eská republika| |Slovensko| |Foto galérie| |Forum| |Kontaktujte nás| | | | | |Nazad na hlavnú stránku|