Severné Teritórium (NT) - Northern Territory

 

Rozloha Severného teritória:1,349,129 km², 

Hlavné mesto: Darwin

Obyvate?stvo (2005) : 202,793

Po?et obyvate?ov Darwinu je 77 882

Celková d??ka pobre?ia: 6200 km

 

NT Regióny: Darwin, Top End, Stred, ?ervené centrum

 

Pozemkový trust patriaci austrálskym domorodcom vlastní  40 percent Teritória.

 

Miera nezamestnanosti v NT: 5.5% (2005)

Priemerná tý?denná výplata pre zamestnancov v NT: $735 (2003)

 

?tátne Emblémy NT

Rastlinný: Sturt's Desert Rose ? Sturtova pú?tna ru?a

Zvierací: ?ervená kengura

?ivo?í?ny: Ostro-chvostý orol

Morský: ?iaden oficiálny emblém

Kengury

 

Severné teritórium je v?eobecne ve?mi ploché s plató nie vy??ím ako 450 m. V centrálnej Austrálii dosahuje pohorie Macdonnell vý?ku len nie?o cez 600 m. Svetovo známy monolit , Uluru (Ayers Rock) má vý?ku 348 m.

Po?nohospodárstvo ? Nájdete sa tu obrovské farmy, ako napríklad ?Brunette Downs Station?, kde pestujú dobytok na rozlohe 12 254 km2

 

Nachádzajú sa tu rieky Victoria a Daly, te?úce do Timorského mora.

Rieky Adelaide, Mary, East Alligator (Východný Aligátor) a  South Alligator (Ju?ný Aligátor), sa vlievajú do Arafurského mora.

Rieky McArthur a Roper, prúdia do zálivu Carpentaria.

 

Tri ve?ké vnútro?tátne cesty -  Stuart Highway z Darwinu k hraniciam s SA ? Ju?nou Austráliou, Barkly Highway z Tennant Creek k hraniciam s Queenslandom a Victoria Highway z Katherine k hraniciam s  WA ? Západnou Austráliou.

 

Turistické Atrakcie:

Národný park  Kakadu ? nepo?kvrnená príroda, vodopády a domorodé skalné ma?by.

Národný park  Uluru-Kata Tjuta ? slávna lokalita ? Uluru (Ayers Rock) a Olgas


Kings Canyon ? pozoruhodný ka?on v drsných podmienkach austrálskeho vnútrozemia.

 

Uluru

 

Turistika:

Northern Territory Tourist Commission Vládna informa?ná web stránka o turistike v Severnom Teritóriu

 

 

 



 


|Austrália v kocke| |Austrália v?eobecne| |Austrália ?tát za ?tátom| |Austrália pod?a miest| |Austrálske naj...| |100 vecí, ktoré treba ...| |external| |Australian Capital Territory| |New South Wales| |Queensland| |South Australia| |Victoria| |Northern Territory| |Tasmania| |Western Australia| |external| |Adelaide| |Brisbane| |Canberra| |Darwin| |Hobart| |Melbourne| |Perth| |Sydney| |Návod na pre?itie| |Jednoduché vyh?adáva?e| |Austrália linky| |Austrálska kuchy?a| |Zemepisný test| |external| |external| |Nazad na hlavnú stránku| |Dôle?ité informácie| |News Radio TV Austrália| |?eská a slovenská komunita| |Práca v Austrálii| |?túdium v Austrálii| |Kultúrne linky| |?eská republika| |Slovensko| |Foto galérie| |Forum| |Kontaktujte nás| | | | | |Nazad na hlavnú stránku|