Queensland (QLD)

 

(Slne?ný ?tát)

Plocha ?tátu: 1,730,648 km²,

Hlavné mesto ? Brisbane

Po?et Obyvate?stva (2006) : 4 070 447

Po?et Obyvate?stva v Brisbane (2006) 1,849,494

QLD - Nezamestnanos?: 4.0% (2007)
QLD Priemerná tý?denná mzda:  $1054 v roku 2008

 

Gold Coast - Zlaté Pobre?ie

 

QLD ?tátne Emblémy:  

Rastlinný: Cooktown Orchid - Dendrobium phalaenopsis

Zvierací: Koala

?ivo?í?ny: Brolga

Morský: ?iadny oficiálny emblém

  

 

Premiér ? Anna Maria Bligh  - PREMIÉR A MINISTER OBCHODU od 13 septembra 2007

 

Parlament - jednokomorový parlament pozostáva z jednej komory, Legislatívny Výbor (Dolná Komora).

Legislatívna Komora (Horná Komora) bola zru?ená v roku 1922. Queensland je jediný jednokomorový ?tátny parlament v Austrálii. 

Guvernér Queenslandu  - Ms Quentin Bryce, AC

 

  

Banánovník

 

 

Rýchle praktické linky:  

Emergency Management Queensland ? Záchranná slu?ba ? Krízový Mana?ment

Queensland Ambulance Service ? Ambulancia

(v?etci obyvatelia Queenslandu majú automaticky kryté náklady na krízové pou?itie ambulan?ných slu?ieb, v rámci celej Austrálie)

V prípade krízy (záchranné slu?by ? polícia, po?iarnici, zdravotné at?.) - Volajte 000

V iných prípadoch (ak nejde o ohrozenie ?ivota) - Volajte 13 12 33

Queensland police info ? Informácie o polícii

Crime and Misconduct Commission ? Kriminálna a Priestupková Komisia

Queensland Fire and Rescue Service ? Po?iarnici a záchranári

Health Practitioner Registration Board ? Registra?ná Komora Zdravotníkov

Health Quality and Complaints Commission ? Komisia Zdravotníckych S?a?ností

residential info Queenslandské informácie pre nájomníkov, nájomcov, agentov a mana?érov reziden?ných slu?ieb

The Anti-Discrimination Commission Queensland ? Anti- Diskrimina?ná Komisia

Legal Aid Queensland ? Legálna Pomoc

Queensland Office of Fair Trading ? Úrad Pre Ochranu Spravodlivého Obchodu

 

information service ? Výplaty v Queenslande ? Porovnanie výplat v administratíve, kaderníctvach a krá?liacich salónoch, ?istiacich slu?bách, stavebníctve, zdravotníctve, obchode, remeslách a podobne.

 

Turizmus:

 

Tourism Queensland - ?tatutárna  autorita queenslandskej vlády.

Queensland Tourist Commission ? Queenslandská Turistická Komisia

International Study Tours ? Medzinárodné ?tudijné túry

Cycling ? Cyklistika v Queenslande

 

Ve?ký bariérový útes

 

Kultúra: 

Museum of Tropical Queensland ? Múzeum Tropického Queenslandu

Queensland Art Gallery ? Queenslandská Galéria

Queensland Museum ? Queenslandské Múzeum

Sciencentre ? Vedecké Centrum

Queensland Performing Arts Centre ? Queenslandské Centrum Divadla a Predstavení

Queensland Theatre Company ? Queenslandská Divadelná Spolo?nos?

State Library of Queensland ? Queenslandská ?tátna Kni?nica

 

Chceli by ste ?tudova? v Queenslande?

Pozrite si medzinárodné Queenslandské ?tudentské programy ?

Study in Queensland

Alebo Queensland Education and Training International  

alebo si stiahnite International Student Program Application Pack.

 

 

Skrytý Krokodíl

 

     

Zenové obrazy na plá?i 


|Austrália v kocke| |Austrália v?eobecne| |Austrália ?tát za ?tátom| |Austrália pod?a miest| |Austrálske naj...| |100 vecí, ktoré treba ...| |external| |Australian Capital Territory| |New South Wales| |Queensland| |South Australia| |Victoria| |Northern Territory| |Tasmania| |Western Australia| |external| |Adelaide| |Brisbane| |Canberra| |Darwin| |Hobart| |Melbourne| |Perth| |Sydney| |Návod na pre?itie| |Jednoduché vyh?adáva?e| |Austrália linky| |Austrálska kuchy?a| |Zemepisný test| |external| |external| |Nazad na hlavnú stránku| |Dôle?ité informácie| |News Radio TV Austrália| |?eská a slovenská komunita| |Práca v Austrálii| |?túdium v Austrálii| |Kultúrne linky| |?eská republika| |Slovensko| |Foto galérie| |Forum| |Kontaktujte nás| | | | | |Nazad na hlavnú stránku|