Viktória (VIC)

(Záhradný ?tát)

Plocha ?tátu - 227,416 km²,

Hlavné mesto ? Melbourne

Po?et obyvate?ov - 5,022,346

Po?et obyvate?ov v jednotlivých mestách a mestských ?tvrtiach miest vo Viktórii a priemerný vek  ? pozri ?tatistiku

 

 

?tátne Emblémy Viktórie:

Rastlinný: Common Heath

Zvierací: Leadbeater's Possum

?ivo?í?ny: Helmeted Honeyeater

Morský: Weedy Seadragon

 

Priemerný tý?denný zárobok pre zamestnancov vo Viktórii: mu?i $983.45, ?eny $644.6

 

Asi 36 % Viktórie je pokrytých lesom . Najvy??ími vrcholmi sú Mt Bogong (1986 m) a Mt Feathertop (1922 m).

 

 

Linky na ?tatutárne orgány:

Parlament Viktórie:     Parliament of Victoria

?lenovia Parlamentu: Members of Parliament

Ministerstvá a Oddelenia: Ministers and Departmental Secretaries

 

Premiér Viktórie: BRACKS, Hon. Steve MLA

 

Guvernér Viktórie: Governor of Victoria

 

Najvy??ie súdy Viktórie: High Court

 

Supreme Court of Victoria

 

Rýchle praktické linky:

Family Court of Australia ? Rodinné právo

Victoria Legal Aid - Právna pomoc

Victoria Police  - Polícia

Crime Prevention Victoria ? Prevencia Kriminalite

Victorian Ambulance Service ? Ambulan?né slu?by

Metropolitan Ambulance Service ? Mestské ambulan?né slu?by

State Emergency Service ? ?tátne Záchranné slu?by

 

Viktorijská polícia

Business Licensing Authority ? Podnikate?ské Licencie

Business Victoria ? Podnikanie vo Viktórii

Concessions ? Z?avy a finan?ná pomoc

Employment Programs ? Zamestnanecké programy

Environment Protection Authority ? Úrad na ochranu ?ivotného prostredia

Food Victoria ? Potraviny a potravinársky priemysel vo Viktórii

Grants@DVC ? ?tátne finan?né príspevky a ?tipendiá

Having A Baby in Victoria ? Informácie o zdravotných slu?bách po?as tehotenstva a pôrodu

Health Information - Informácie o zdravotných slu?bách

Hospitals (Metro) ? Nemocnice v Melbourne

Hospitals (Rural) ? Nemocnice na vidieku

Legal Aid ? Právna pomoc

Libraries Victoria ? ?tátne kni?nice

Media Releases ? Tla?ové vyhlásenia

Parks Victoria ? Národné parky

Property, Titles, Maps ? Pozemky, mapy, vlastnícke tituly

Road Safety ? Bezpe?nos? na cestách

Seniors Card ? Identifika?ná karta pre ob?anov nad 60 rokov

TAFE Courses Directory ? TAFE ? Zoznam kurzov

The Cancer Council Victoria ? Úrad na výskum rakoviny

Turistika:

 

Tourism Victoria

Zoological Parks and Gardens

 

  

  


|Austrália v kocke| |Austrália v?eobecne| |Austrália ?tát za ?tátom| |Austrália pod?a miest| |Austrálske naj...| |100 vecí, ktoré treba ...| |external| |Australian Capital Territory| |New South Wales| |Queensland| |South Australia| |Victoria| |Northern Territory| |Tasmania| |Western Australia| |external| |Adelaide| |Brisbane| |Canberra| |Darwin| |Hobart| |Melbourne| |Perth| |Sydney| |Návod na pre?itie| |Jednoduché vyh?adáva?e| |Austrália linky| |Austrálska kuchy?a| |Zemepisný test| |external| |external| |Nazad na hlavnú stránku| |Dôle?ité informácie| |News Radio TV Austrália| |?eská a slovenská komunita| |Práca v Austrálii| |?túdium v Austrálii| |Kultúrne linky| |?eská republika| |Slovensko| |Foto galérie| |Forum| |Kontaktujte nás| | | | | |Nazad na hlavnú stránku|