Západná Austrália (WA)

(State of Excitement ? ?tát Aktivity (nad?enia, vzru?enia ? toto je naozaj ?a?ko prelo?i?)

Plocha Západnej Austrálie - 2,529,875 km²

Hlavné mesto ? Perth ? po?et obyvate?ov - 1,433,200

Po?et obyvate?ov Západnej Austrálie - 2,010,113

Po?et obyvate?ov v jednotlivých mestách a mestských ?tvrtiach miest a priemerný vek  ? pozri ?tatistiku

 

   

?tátne Emblémy Západnej Austrálie:

Rastlinný: Red and Green Kangaroo Paw

Zvierací: Numbat

?ivo?í?ny: Black Swan

Morský: ?iaden oficiálny emblém

 

?ierna labu?

 

Linky na ?tatutárne orgány:

 

Parlament Západnej Austrálie: Parliament of Western Australia

?lenovia Parlamentu: Current Members

Ministerstvá a Oddelenia: Cabinet

Premiér Západnej Austrálie: The Premier - Alan Carpenter , Premiér; Minister pre Federálne - ?tátne Vz?ahy; Obchod; Inovácie; Vedu; Mana?ment Verejného Sektoru

Guvernér Západnej Austrálie: Government of Western Australia

 

Rýchle praktické linky:

 

Western Australia Police ? Polícia Západnej Austrálie

Corruption and Crime Commission of Western Australia ? Komisia pre vy?etrovanie korupcie a kriminality v Západnej Austrálii

Victims of Crime - WA Police ? Obete kriminality ? Polícia Západnej Austrálie

Family & Domestic Violence ? Násilie v rodinách

Local WA Police Stations ? Miestne policajné stanice

Emergency and Crisis Services ? Záchranárske a krízové slu?by

Hospitals - Nemocnice

Advice And Emergency ? Poradenstvo v krízovej situácii

 

 Speed Camera Locations ? Umiestnenie kamier na meranie rýchlosti

Health Direct - 24 Hour Health Advice ? Zdravotnícke poradenstvo

Schools - ?kolstvo

TAFE ? TAFE - kurzy

Universities ? Vysoké ?koly

Scholarships & Financial Assistance ? ?tudijné ?tipendiá a finan?ná pomoc

Find a Job ? Pomoc pri h?adaní zamestnania

Career Development ? Pomoc pri rozvoji kariéry

For Employers ? Poradenstvo zamestnancom

 

Labutie zvony

  

Turizmus:

 

Western Australian Tourism Commission

All About Regions ? Informácie o regiónoch

 

 

 Vlny v Západnej Austrálii

 

  


|Austrália v kocke| |Austrália v?eobecne| |Austrália ?tát za ?tátom| |Austrália pod?a miest| |Austrálske naj...| |100 vecí, ktoré treba ...| |external| |Australian Capital Territory| |New South Wales| |Queensland| |South Australia| |Victoria| |Northern Territory| |Tasmania| |Western Australia| |external| |Adelaide| |Brisbane| |Canberra| |Darwin| |Hobart| |Melbourne| |Perth| |Sydney| |Návod na pre?itie| |Jednoduché vyh?adáva?e| |Austrália linky| |Austrálska kuchy?a| |Zemepisný test| |external| |external| |Nazad na hlavnú stránku| |Dôle?ité informácie| |News Radio TV Austrália| |?eská a slovenská komunita| |Práca v Austrálii| |?túdium v Austrálii| |Kultúrne linky| |?eská republika| |Slovensko| |Foto galérie| |Forum| |Kontaktujte nás| | | | | |Nazad na hlavnú stránku|