Ak máte záujem, aby sa na tejto stránke objavil ?lánok aj o va?om businesse, kontaktujte nás na webmaster@australiacon.com ?  Spropagujeme vás úplne zadarmo. 

BLUE  VELVET

Adresa: 404 Oxford Street, Paddington

Tel. 02 9356 3460

Butik s európskou a  austrálskou dámskou módou  Blue Velvet  otvoril svoje dvere len prednedávnom. Nachádza sa  v centre Paddingtonu na Oxford Street, hne? oproti známemu Paddington Market a nájdete tu ?irokú ?kálu ve?erných a koktailových ?iat, kostýmy, blúzky, plavky  a doplnky. Ak sa Vám cnie za európskou módou, nemusíme u? cestova?  tých ?okujúcich 22 hodín, ke??e my pre Vás vyberáme naj?erstvej?ie novinky  z Londýna, z Po?ska, ?iech a samozrejme zo Slovenska. Priná?ame Vám na Slovensku ob?úbené a zabehnuté zna?ky Favab a Chantall. Najvä??ím hitom medzi Austrálskymi dámami sú tri?ká a vr?ky  s kry?tálmi od spolo?nosti Favab, ktorá nedávno dostala licenciu na pou?ívanie pravých Swarovských kry?tálov .
Popri  týchto  trblietavých zázrakoch tu tie? mô?ete nájs? elegantne topy kombinujúce bavlnu a ú?asnú zamatovú ?ipku, zaujímavé strihy a potla?e.
?al?ou Slovenskou módnou hviezdou je firma Chantall, ktorá je známa svojimi originálnymi kostýmami. Ka?dý je nie?ím iný. Niektoré kostýmy sú z lesklého saténu, iné upútajú saténovou stuhou cez pas, ?i ?ipkovým detailom. Hitom pre túto zimu tie? budú lesklé  saténové blúzky ?i u? zlaté alebo ?ierne a hnedé s ?Versace style? potla?ou.  Mame tie? ?iroký výber koktailových, ve?erných a denných ?iat  z Austrálie, Londýna a ?iech, pestrofarebné plavky (niektoré modely s tekutým silikónom) zo Slovenska a Po?ska.  V polovici mesiaca sa  mô?ete te?i? na extravagantné kabelky (ko?a, zvieracie potla?e, zlaté re?aze, ú?asné originálne detaily), topánky a opasky s lesklými kry?tálmi zna?ky Funk me, ktoré zaru?ene upútajú pozornos?. Te?íme sa na Vás v Blue Velvet butiku a pre v?etkých, ktorí spomenú tuto web stránku dostanú 10% z?avu  na nezlacnený tovar a pri ka?dom nákupe dostanú dar?ek.
 

Na záver e?te pár otázok pre majite?ku butiku Dá?u.

J : Kedy si pri?la do Austrálie a pre?o?

Dá?a : Do?la som sem  8. marca pred 6 rokmi. Mala som tu najlep?iu kámo?ku , ktorá ma sem lákala u? par rokov, ?e aspo? na 6 mesiacov - zlep?i? si angli?tinu a trochu si pocestova?... Stále mi to nejako nevychádzalo, lebo som bola v poslednej ?asti ?túdia PhDr v psychológii, ale nakoniec, som si vybavila preru?enie na rok a pri?la sem na "skusy".

J :  A u? si sa rozhodla zosta??

Dá?a : Po 5 mesiacoch som tu stretla (po?as servírovania káv) svojho man?ela Anthonyho, a v?etky plány sa trochu zmenili.

J :  Ako si dostala nápad otvori? si butik?

Dá?a : Ke??e po 7 rokoch ?túdia psychológie, som u? mala toho dos?, tak som rozmý??ala ?o by som tu mohla robi?, ?o by ma nap??alo a tie? bavilo. Tak pomaly za?ala rast my?lienka "Blue Velvet". Ke??e môj man?el je právnik a koncentruje sa na medzinárodný obchod, ve?a cestoval a ja s nim (Anglicko, Amerika, Chile) tak som sa v?dy sna?ila preskúma? v príslu?nej krajine módny trh a nakoniec som sa za?ala koncentrova? na na?e Slovensko, ke??e v?dy ke? som i?la domov som si nakúpila kvalitne, zaujímavé oble?enie za slu?né ceny a v?etci sa ma tu vypytovali odkia? to nosím. Tak to len umocnilo moje plány.   Za?iatky sú ?a?ké a konkurencia ve?ká, ale napriek tomu verím, ?e Blue Velvet bude úspe?ný a ob?úbený butik.

Otváracie hodiny:

Pondelok: 10 -18 00
Utorok: 10 -18 00
Streda: 10 -18 00
?tvrtok: 10 -20 00
Piatok: 10 -18 00
Sobota: 10 -18 00
Nede?a:  11 - 17 00

Mô?ete parkova? priamo na Oxford St. rovno pred obchodom, alebo v susedných uli?kách.

  


|Predstavujeme Business | |Krajanské businessy| |?eský a slovenský lekári| |Profesionálne Slu?by| |Slu?by| |Obchody / Prodejny | |Restaurace a kavárny| |Zastoupení firem v Austrálii| |Check Us Out Travel| |G8M8 Great Mate Pty. Ltd.| |Central Euro Food - Barto?| |Tatjana Vaune Haircutters| |Butik Blue Velvet | |external| |external| |external| |Nazad na Hlavnú stránku| |?eská a slovenská komunita| |Austrália| |?eská republika| |Slovensko| |Osobnos? mesiaca| |Práca v Austrálii| |?túdium v Austrálii| |Forum| |Foto galérie| | | | | |Nazad na Hlavnú stránku| |Banners|