?eský a slovenský lekári ä

Restaurace a kavárny  ä

Obchody / Prodejny  ä

Profesionálne Slu?by ä

Slu?by ä

?eské a Slovenské firmy v Austrálii  ä

 

Investment :

CZECH REPUBLIC TRADE INVESTMENT GROUP

NÁRODNÍ KLUB AUSTRÁLIE

717/8 Cooper Street, Surry Hills NSW 2010

Tel.  (02) 9280 0062, Fax: (02) 9280 0294

E-mail: linden@bocnet.com.au 

Italian design - scarves,

shawls and textile

accessories, beautiful materials

and premium quality.

www.zahara.com.au

Mluvíme ?esky.


 Váno?ní cukroví ? Viano?né pe?ivo

V BALENI OD 250 g - 1 kg a viac.
1kg za $24 
LINECK?, MEDVEDIE LABKY, VANILKOV? RO?KY,

FÚKANE RO?KY, ZLEPOVANÉ, KOKOSOVÉ....
MEDOVNÍKY
at?. Robíme skoro v?etko!

Mô?eme ich doda? do KLUBKA,

do ?eskoslovenského

Country Klubu,do Sokola - 16 Grattan Cr.

Frenches Forest, do novej re?taurácie

?Hungry Czech?

na Bondi Beach

Alebo si ich mô?ete vyzdvihnú? u nás.

 

GABI & JAN BARTOS

54 ADELAIDE St. RAYMOND TERRACE

NSW 2324

 

Tel. 02 4987 4767
Mob. 041 041 3093 - Ján / Gabriela

E-mail:  newgabaja@hotmail.com
 


|Predstavujeme Business | |Krajanské businessy| |?eský a slovenský lekári| |Profesionálne Slu?by| |Slu?by| |Obchody / Prodejny | |Restaurace a kavárny| |Zastoupení firem v Austrálii| |G8M8 Great Mate Pty. Ltd.| |Central Euro Food - Barto?| |Tatjana Vaune Haircutters| |Butik Blue Velvet | |external| |external| |external| |Nazad na Hlavnú stránku| |?eská a slovenská komunita| |Austrália| |?eská republika| |Slovensko| |Osobnos? mesiaca| |Práca v Austrálii| |?túdium v Austrálii| |Forum| |Foto galérie| | | | | |Nazad na Hlavnú stránku| |Banners|