Odkazy a linky na servery - noviny,?asopisy,televize,rozhlas
 
Linky - ?eské noviny:
Blesk:  http://www.blesk.cz/ Informace ze sv?ta politiky, celebrit, 
skandál?, kultury, hudby a filmu.
?eskéNoviny.cz: http://www.ceskenoviny.cz/ Zpravodajství z domova i ze 
sv?ta, mediální analýzy, finan?ní zprávy, volný ?as a zajímavosti. 
?eská tisková kancelá?: http://www.ctk.cz/ V?eobecné zpravodajství , 
ekonomické zpravodajství, sportove zpravodajství. 
Finan?ní noviny: http://www.financninoviny.cz/  Zpravodajství z oblasti 
ekonomiky, financí a kariéry 
Hospodá?ské noviny: http://hn.ihned.cz/  Zprávy z ekonomiky, financí, 
techniky a logistiky. 
Haló noviny: http://www.halonoviny.cz/ Levicový deník. 
Mladá fronta Dnes: http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp Deník s 
regionálními p?ílohami. 
Mojenoviny.cz: http://www.denik.cz/  Zpravodajství z domova a zahrani?í.
Národní tisková agentura: http://www.natia.cz/  Nezávislý server.Správy z 
domova a zahrani?í, archiv. 
iDNES Revue: http://revue.idnes.cz/ Aktuální ?lánky. 
Právo: http://pravo.novinky.cz/ Právo na Internetu. 
?íp: http://www.deniksip.cz/  www noviny a deníky na Internetu. Výb?r 
deníku od Bene?ova p?es Olomouc a? po ??ár.
Tiscali.Zprávy: http://www.tiscali.cz/home/?r=lista_home Aktuální informace 
z domova i ze sv?ta.
Britské listy: http://www.blisty.cz/ Deník - zprávy, ?lánky a analýzy  o v?em, 
o ?em se v ?eské republice p?íli? nemluví
Sport: http://www.sport.cz/ Zprávy, ?lánky a analýzy ze sv?ta sportu. 
Sportovní on-line magazín deníku PRÁVO & portálu Seznam.cz
Zdravotnické noviny http://www.zdn.cz/ Denní zprávy, horké téma, odborové 
speciály, právní poradna, kariéra a inzerce.


Linky - Portaly

Aktuáln? - Monitoring médií: http://aktualne.centrum.cz/  Monitoring

internetových médií a zpravodajství s hodinovou aktualizací.

Atlas.cz Zprávy: http://zpravy.atlas.cz/ Zpravodajství z domova a zahrani?í.

Nejp?ehledn?j?í zprávy.

Agentura SAN: http://www.agenturasan.com/ Nezávislé zpravodajství.

?eská Média: http://www.ceskamedia.cz/ Výb?r z ?eských novin.

Econnect: http://zpravodajstvi.ecn.cz/ P?ehled spole?enského a

politicko-ekonomického d?ní.

Elchron: http://www.elchron.cz/ Zpravodajství, aktuality, po?íta?e,

sport práce a brigády.

FlashNews.cz   

H-Démon: http://www.malincik.cz/h-demon/ Monitoring médií.

Headlines.cz: Událostí z domova i ze sv?ta v skratce.

iDnes.cz: http://www.idnes.cz/ P?ehled d?ní v médiích, spole?nosti

a ?urnalistice.

iHNed.cz: http://www.ihned.cz/ Zpravodajský server Hospodá?ských

novin.

iNews: http://www.inews.cz/ T?íd?ný p?ehled aktuálního zpravodajství z

domova a sv?ta, sportu, ekonomiky a po?íta??

Katedrála: Zpravodajství na ?eském portálu.

Kratce.cz: http://www.kratce.cz/ P?ehled ?lánk? z ?eských server?.

Newton I.T.: http://www.newtonit.cz/  Informace z novin, ?asopis?, z

pravodajských po?ad? televizních a rozhlasových stanic,

agenturního zpravodajství a Internetu   

Novinky.cz: http://www.novinky.cz/ Informace o domácím a zahrani?ním

d?ní v ekonomice, kultu?e a sportu.

Neviditelný pes: http://neviditelnypes.zpravy.cz/ Politika, kultura,

zábava, architektura, zví?etník, ?aman...

Nový Den: http://novyden.atlas.cz/   Informace z celého sv?ta.

Noviny: Aktuální politické d?ní u nás i v zahrani?í, sport, spole?nost,

kultura a komentá?e.

Práv? dnes: Monitoring informací z Internetu s podporou fulltextového

vyhledávání.

Sleduj.net: Webová ?te?ka RSS kanál?.

Sever: Informace a aktuální ?lánky,horoskopy, glosy, rubriky.

Sv?t hardware

Volný: http://web.volny.cz/ noviny,zábava,komunity,magazín,slu?by

Trafika.cz   Novinky a zprávy aktuáln? - monitoring zpravodajství,

Bulvár, Ekonomika ,

Publicistika, Kultura, Názory a blogy

Zprávy 24: http://zpravy24.pantax.cz/ Zam??en na politicko -

ekonomické zpravodajství.

ZprávyDne.cz: Zprávy z ?eských server?.

Zpravy.divoch.net: Aktuální p?ehled zpráv.

Quick: Informace ze sv?ta, z domova, ekonomické zprávy a novinky. 

 

Linky - ?eská Televize:

?T24: Portál ?eské Televize . Správy z ekonomiky, sportu a kultury.

On-line vysílání, novinky, zpravodajci a diskuse.

?T - Internetové vysílání: http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/ 

On - line vysílání ?eské

Televize - zpravodajství z domova, ze sv?ta, sportu i ekonomiky.

Atlas Live: http://live.atlas.cz/. Streaming. 

Linky - ?eský Rozhlas:

?eský rozhlas: Zpravodajství a záznamy relací, archív.

?RO1 Radio?urnál http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/portal?sector=6

?RO2 Praha http://www.rozhlas.cz/praha/portal/

?RO3 Vltava http://www.rozhlas.cz/vltava/portal?sector=6

?RO4 RadioWAVE http://www.rozhlas.cz/radiowave/portal?sector=6

?RO6  http://www.rozhlas.cz/cro6/portal?sector=6

?RO7 Radio Praha http://www.radio.cz/cz?sector=6

Rádio ?esko http://www.rozhlas.cz/radio_cesko/portal?sector=6

?RO Leonardo http://www.rozhlas.cz/leonardo/portal?sector=6

?RO  D-dur http://www.rozhlas.cz/d-dur/portal?sector=6

?RO - Online http://www.rozhlas.cz/online/portal?sector=6

 

REGIONÁLNÍ RÁDIA:

?eský rozhlas Brno  http://www.rozhlas.cz/brno/portal/

?eský rozhlas ?eské Bud?jovice

?eský rozhlas Hradec Králové

?eský rozhlas Olomouc

?eský rozhlas Ostrava

?eský rozhlas Pardubice

?eský rozhlas Plze?

?eský rozhlas Regina

?eský rozhlas Region, St?edo?eský kraj

?eský rozhlas Sever

?eský rozhlas Region, Vyso?ina 

 

Linky - ?ESKÉ ?ASOPISY:

Automix: Automobilový magazín.

Ahaswebovy noviny: http://www.ahasweb.cz/hlavni.htm Komentuje

jednou týdnne aktuálni udalosti.. Politika, kultura,rady,TV program,

galerie, po?íta?e, internet a archív.

Bravo: ?asopis. Poradna,seznamka,pokec,hudba.

Computer Press je p?edním ?eským mediálním domem, p?sobícím v 

oblasti ?asopisecké a kni?ní produkce a internetu.
CosmoGirl ?asopis pro mladé rebelky

Cosmopolitan ?asopis pro ?eny

COT Business Vydavatelství C.O.T. a Internetový server cestovního

ruchu. Destinace, Doprava, Veletrhy.

Domek.cz: P?estavby a rekonstrukce, architektura, nápady.

D?m a zahrada  magazín v?novaný stavb? rodinného domu

a úprav? jeho okolí

Esquire ?asopis moderního mu?e. Celebrity. Sex a vztahy.

Vtípky a videa.

FiftyFifty.cz: Aktuality, horoskopy, poradna, povídky, reportá?e,

filmy, knihy a sport.

Garida: http://www.garida.cz/ Cestování, letenky, dovolenky,

p?íb?hy, studium cizích jazyk?, známe osobnosti na cestách a d

ovolené, cestopisy a kultura.

Galaxie: http://www.galaxie.name/ Hudba, filmy, literatura, hardware

a software, kultura, historie, sport a autobazár.

Chip ?asopis o po?íta?ových trendech, Hardwaru a Software a Internetu.

Komunikace.Srovnávací testy.

Ikarie http://www.ikarie.cz/ M?sí?ník, vydává sdru?ení Rigor mortis.

Informace z vydavatelství.

KFilmu:  Filmy,Sout??e, ?lánky, Filmové hlá?ky,Zajímavosti,

Osobnosti, Recenze , Soundtracky, Scéná?e , Trailery/Videa ,

Chyby ve filmech, Wallpapery

Koktejl : Geografický magazin, P?íroda, Fauna, Flora, Vesmír, V?da, Flora,

Kv?ty : Týdenník. ?lánky, p?ílohy, knihovní?ka,sout??e.

Level : ?asopis o po?íta?ových hrách , Nejprodávan?j?í hry,

Demoverze, Patche, Cheaty?

Lidé a Zem?: Zem?pisný a cestovní m?sí?ník, reportá?e, p?íroda,

fauna, flora, památky, fotogalérie.

Listy: ?asopis o politické kultu?e.

Lou?: Výb?r z ?eských médií.

Motor Journal :   Nestranný a nezávislý m?sí?ník pro

automobilisty a motocyklisty

Mladá ?ena:  Celebrity, móda, slavné maminky, vývoj dít?te,

jídelní?ek, diety

National Geographic ?esko: Reportá?e z expedic, Rozhovory,

Nej?ten?j?í ?lánky, Aktuality, p?íroda, fauna, flora,

archeologie, paleolontologie.

O ?ivot?.cz: Magazín o kultu?e, spole?nosti a ?ivotním stylu.

Pauza: Internetový magazín o kultu?e a spole?nosti, politice a cestování.

Part CZ: Kultura, spole?nost, rozhovory, osobnosti, rubriky a zábava

Pohoda: Kultura, zábava a v?da.

Reflex: Magazín ? diskuse, ankety, rozhovory, rubriky,

vtipy a zábava.

Respekt: ?asopis o politice, ekonomice, kultu?e, spole?nosti

k tomu diskuze, podkast, blogy.

ROXY: Prostor pro kulturu, spole?nost a média, provozován za

podpory Hlavního m?sta Prahy.

Sekunda: Zajímavosti a kuriozity, sport, zdraví a v?da a technika.

Sestra : Odborní web pro sestry a ostatní neléka?ské

zdravotnické pracovníky.

Speed   ?asopis o motorizmu a mnohém jiném, Autonovinky ,

Sex a vztahy, jen pro mu?e, d?ti, Vtípky a videa.

Spy : ?asopis, pro který není nic tajné. Celebrity, bulvár,

typy a trendy, sout??e.

Strategie :   Marketingový magazín. Denní novinky.Reklama.

Média.

Týden.cz: Zpravodajský týdeník.

Zem? Sv?ta: Cestopisný m?sí?ník.

XMAG : Hudba, festivaly, audio novinky, board, chat, klub

 

Informace o po?así v ?e?tin?:

?eský hydrometeorologicky ústav:

Meteocentrum: P?edpov?? po?así, meteorologické zprávy, archiv

analýz a meteorologické texty.

Meteorologie, klimatologie a hydrologie na Internetu: Podnebí,

p?edpov?? a p?ehled po?así, meteorologické modely, data,

dru?icové a radarové snímky, tornáda a povodn?.

Meteo-Web: P?edpov?? a aktuální po?así daného dne, úhrn srá?ek,

bio zát??e, rekordní teploty a meteorologická upozorn?ní.

Meteorologické informace: Odkazy na sv?tové zdroje.

Meteopress Online: P?ehled podle region?, rekrea?ních st?edisek,

evropských letovisek.

NetImpuls: P?ehled po?así, sjízdnost ?ek, sn?hové zpravodajství,

a bio p?edpov?di.

Po?así Centrum.cz: Po?así v ?R, zahrani?í a sn?hové zpravodajství.

Sn?hové zpravodajství: Aktuální podmínky z ?eských hor a

ly?a?ských st?edisek.

Sn?hový server: Informace o sn?hové pokrývce.  

Linky - Média

Revue pro média: ?tvrtletník.

Média jinak: Kuriozity, chyby a nep?esnosti v médiích.

Glosy a komentá?e k ?eské scén?.

Médiá?: WeblogNejnov?í správy z ?ech a ?ivé vysílaní rozhlasu

 


|Hlavná stránka| |English Version| |Austrália| |?eská republika| |Slovensko| |Inzeráty| |?eská a slovenská komunita| |Predstavujeme Osobnosti| |Predstavujeme Business| |Krajanské bussinesy v AU| |Umelci - komunita| |Predstavujeme umelcov| |?lánky a postrehy| |?esi a slováci na náv?teve| |Dôle?ité informácie| |Emigrácia| |?iadané povolania v Austrálii| |Pracovné ponuky v Austrálii| |?túdium v Austrálii| |?tudenti radia ?tudentom| |Ubytovanie ?tudenti| |Návod na pre?itie| |Novinky a zaujímavosti| |News Radio TV Austrália| |Správy Rádio TV ?esko| |Správy Rádio TV Slovensko| |Austrálska hudba| |Hudba vo svete| |Zdarma v Austrálii| |Forum| |Austrálska kuchy?a| |Kontaktujte nas| | |