Slovenské noviny ? Linky

Bratislavské Noviny  Tý?denník. Regionálne noviny, Kam v Bratislave, Mestské ?asti, Praktické informácie, Verejný poriadok,  

Hospodárske noviny    Podnikanie, spolo?enské dianie, kultúra, rozhovory.

Korzár : ko?ický denník, Správy z Ko?íc a okolia, Bulvár, 

Nový ?as Nezávislý denník

OrangePortal: http://www.orangeportal.sk/dnes/news/news.dwp Spravodajstvo zo v?etkých oblastí - domov, zahrani?ie, kultúra, ?port, ekonomika, po?asie, kurzy, zábava, televízny program.

Obroda.sk  Denník, Názory, komentáre, Aktuálna publicistika, Po?íta?e, komunikácia, Zdravie 

Plus jeden de?   Aktuality, politika, komentáre, ankety, horoskop

Pravda  Nezávislý denník 

?port    ?portový denník

SME  Nezávislý denník

Trend    Prognózy, firmy a trhy, kurzy, konferencie, porad?a

Új Szó Denník v ma?arskom jazyku, správy, aktuality.

F?oldal, Címlap, Vélemény és hatter, Panoráma, Szombati vendég.

Zoznam DNES: Spravodajstvo

?ivot Pre?ova   Reginálne noviny.

24 hodín   Správy zo Slovenska a zo zahrani?ia, aktuality, ekonomika, reality show

 

Portaly - Linky

Aktuality.sk    Aktuálna publicistika, Slovensko, zahrani?ie, Komentáre, Krimi, Koktej, Ekonomika, Kultúra, Zaujímavosti, Piko?ky, ?port, TV program, po?asie,  horoskopy

Atlas.sk   Správy, ekonomika, ?port

CEO Slovakia Today Slovakia News, noviny v angli?tine

Hlada?.sk    Aktuálne správy, ekonomika, ?port, po?íta?ové hry, auto-moto

inZine: http://www.inzine.sk/main2.asp Hudba, filmy, vo?ný ?as, no?ný ?ivot, spolo?nos?.

Markíza   TV program, filmy, seriály, diskusie, témy d?a, aktuality, celebrity, politické komentáre, ?ivotný ?týl, bulvár.

Orangeportal DNES    Správy z domova, zo sveta, ekonomika, mobil, showbusiness, veda, kultúra, kina, divadlá, fórum , kurzy.

Pozri    Spolo?nos?, politika, zdravotníctvo, kultúra, obchod a podnikanie.

Superzoznam DENNE    Spravodajstvo portálu SZM - Najnov?ie správy,
Politika.Financie .Hi-tech. Svet. ?oubiznis. ?udia. Auto-moto.?port.

24.centrum.sk   Správy, domov, zahrani?ie, ekonomika, politika, ?ivotný ?týl.

Televízia

Infotv: Informa?ný server. Televízne a satelitné programy. On-line Tv. ?eské, slovenské a ma?arské.

Joj TV: Zábavné programy. ?ivé vysielanie. Programy a profily. Aktuálne správy.

TA3: Spravodajská televízia Ta3. Informácie z domova, zahrani?ia, ?portu, finan?né spravodajstvo a ekonomické správy, publicistika , rozhovory.

Slovenská televízia: Verejno-právna televízia. Aktuálne programy, video archív, spravodajstvo, zlatý fond, výsledky sledovanosti, relácie a teletext.

Markíza   TV program, filmy, seriály, diskusie, témy d?a, aktuality, celebrity, politické komentáre, ?ivotný ?týl, bulvár, komentáre k udalostiam, diskusia, ?ivé vysielanie a linky na programové projekty.

Na pobavenie:

Iná televízia: Iná televízia vznikla 1. augusta 2000 ako malá kravina na internete...Paródia na televízne stanice.

 

Slovenské Rádia

Spolo?ný portál slovenských rozhlasových staníc -  http://www.slovakradio.sk/inetportal/index.php

Rádio Slovensko 

Rádio Devín 

Rádio FM 

Rádio Regína

Rádio Patria

Rádio RSI 

 

BBC Slovenská sekcia: Aktuality, rozhovory, kurzy angli?tiny, programy a frekvencie, audio z vysielania. BBC vysielalo v sloven?ine od roku 1939 do r. 2005.V sú?asnosti vysielanie ukon?ilo av?ak webstránka je stále aktuálna a funk?ná

Rádio Best, Bratislava

Rádio Beta , Bojnice

Rádio Dúha ?ivé vysielanie - Dubnica nad Váhom

Rádia Expres médium pre cie?ovú skupinu posluchá?ov vo veku 20 a? 40 rokov. Správy, dopravný servis a vysoký podiel hudby.

Rádio Fajn, ?ilina

Fun Rádio: Súkromná rozhlasová stanica. ?ivé vysielanie, ?ivé kamery. Správy. Hry.

Rádio Frontinus ?ivé vysielanie, hitparády zo ?iliny
Rádio G3, Skalica

Rádio GO DeeJay, Tren?ín

Rádio Hey! Bratislava

Rádio Hit FM, Tren?ín

Rádio Hornet, Ko?ice

Jemné Melódie, Bratislava 

Rádio Kiss, Ko?ice

Rádio Ko?ice, Ko?ice

Rádio Lumen: ?ivé vysielanie, programy, relácie a hitparády. Piesne na ?elanie.

Rádio Max, Nitra

Rádio Metropola, Bratislava

OKEY: Relácie a správy, hitparády a diskusné fórum, hudobné rubriky a preh?ad najlep?ích skladieb. Sú?a?e, akcie, reklama. 30% hudby zo slovenskej klasiky.

Radio One, Banská Bystrica

Rádio Pre?ov, Pre?ov

RTI, Poprad

Rádio SiTy, Bratislava

Rádio Slobodná Európa: Európska politika, Slovensko a EU a svet. Real audio.

Rádio Slovensko, Bratislava

Tour Radio, Poprad

Rádio VIVA:  - Bývalé rádio Twist -  Vysielací program, obchod, fórum, infokanál a sú?a?e. ?iroké spektrum informácií z diania vo svete.

Rádio WOW, Bánovce nad Bebravou

Rádio Yes, Topo??any

Rádio Zet, ?ilina

 

?asopisy - Linky

Autotuning Autohifi   Ankety ,akcie, zrazy, galéria, firmy

Avízo   Inzeráty. Auto-moto, reality, h?adanie zamestnania, slu?by, ponuky.

Castrum Novum Nové Zámky ? tý?denník .Vydáva Mestský úrad v Nových Zámkoch. Slovenská i ma?arská verzia.

Cestovate?    Informácie o turistických destináciách, informácie o zjazdnosti tratí a premávke lanoviek a vlekov,ubytovanie, cestovná agentúra.

Dobré krí?ovky    krí?ovky, sú?a?e, linky, slovníky

Enduro Aktuál    Novinky, fotogaléria, ?ampionát, biblia motorkára.

Eurostav Odborný ?asopis pre stavbárov. Rozhovory, ?lánky.

EQ - estetický ?asopis: Kultúrne akcie a pozvánky.

   Fakty    Kres?anský mesa?ník

Fifík    ?asopis pre deti, básni?ky, rozprávky.

F?ak    ?asopis pre deti

Freesoft    Softwarový magazíne, CAD, Vírus info, Kompresia, Hry, Internet, programovanie

Gemerinfo    Regionálny tý?denník pre oblas? Horného Gemera. Kultúra, publicistika.

Gorazd    ?asopis nitrianskych bohoslovcov

Harmónia    ?asopis o zdraví, harmónii a dobrej pohode, ?ivotnom ?týle a vý?ive.

Historická revue -   Jediný slovenský vedecko - populárny mesa?ník o histórii a archeológii.

Katolícke noviny    Kres?anský tý?denník.

Krásy Slovenska    Sú?a?e fotografov, mestské pamiatkové rezervácie, hrady, jaskyne, Tatry atd...Sú?a? amatérskych fotografov

Kultúra FB:   Dvojtý?denník. Venuje sa otázkam myslenia, teológie, politiky, spolo?enského vedomia, dejín, literatúry a umenia v kontexte kres?anskej morálky.

Kultúra: Databáza kultúrnych podujatí na Slovensku. Premiéry, recenzie a vstupenky.

Kysuce    Regionálny tý?denník pre oblas? Kysúc. Inzercia, realitky, ?ierna kronika, osady a samoty na Kysuciach, turistika a ubytovanie.

Línia    bývanie,interiér, zele?, ?týl,

?udové noviny    Portál slovákov v Ma?arsku, denne aktualizované internetové noviny, - - aktuality z rôznych oblastí preva?ne národnostného ?ivota.

Moment   ?asopis ?ivotného ?týlu.

Multimedia  Preh?ad o svete techniky, audio, video, fotografovanie, po?íta?e. 

Nové Slovo   Spolo?ensko politický tý?denník

Pardon Tren?ín: Inzertný a informa?ný tý?denník Tren?ianského kraja.

PC Revue    Po?íta?e, s?ahovanie ? download, software, zaujímavé linky, porad?a, anketa.

PC Space    Aktuálne informácie zo sveta po?íta?ov, surfovanie, net, software, hry, download.

Pegi    PEGI - Reklamný, informa?ný a inzertný tý?denník pre Banskú Bystricu, Slia?, Ková?ovú, Zvolen a okolie.

Pekné bývanie    ?asopis o interiéroch, dome, bývaní, záhradách, rekon?trukciách a prestavbách.

Pezin?an    Mesa?ník. Informácie o meste Pezinku.

Plus 7 dní   ?asopis. Aktuality, rozhovory, záhady, slovo vydavate?a, anketa, reportá?e, história.

Plynovod: Nezávislý ?tudentský ?asopis

Regionálne noviny  My ? Sie? regionálnych novín.  Od Oravy, cez Turiec po Nitru. Linky.

Slovak Spectator    ?asopis v angli?tine. News, Business focus, regional news.

Slovenka    ?asopis pre ?eny. ?lánky, archív, ankety.

Slovenské reality     Realitné kancelárie, ob?ianska inzercia, katalógy firiem, stavebníctvo.

?arm ?asopis, celebrity, príbehy, kariéra.

?tudentské Oko: Kultúra, ?túdium, vzdelávanie, komiks, literárna rubrika  

Trh nehnute?ností    Rodinné domy, podnikate?ské priestory, prevody vlastníctva, ?lánky, ?tatistika.  

Verejná správa    ?asopis vlády SR . Aj v angli?tine.

Archívnictvo, správa registratúry a heraldika, Medzinárodná spolupráca , Osobné evidencie , Priebeh a vyzna?enie ?tátnych hraníc

Registre, evidencie, zoznamy - informácie o registrácii,  ?tátna správa, územná samospráva , ?tátne ob?ianstvo a matriky, ?tátne symboly SR, zhroma??ovanie, priestupky , Územné a správne usporiadanie SR , Vojnové hroby , Vo?by a referendum , ?ivnostenské podnikanie

Záhorák    Tý?deník, spolo?enská kronika, akcie, inzeráty, reality, spravodajstvo.

Záhradkár    Magazín pre záhradkárov.

Zdravie    Vý?iva, medicína, du?evné zdravie, fit, krása, kozmetika.

?ilinský ve?erník    Región, servisy, spravodajstvo, kultúra, oddych a zábava.

?ivot   Udalosti, zaujímavosti, reportá?e, rady a typy.

3/4 Revue: ?tvrtletný ?asopis o umení, kultúre a médiách. 

 


|Hlavná stránka| |English Version| |Austrália| |?eská republika| |Slovensko| |Inzeráty| |?eská a slovenská komunita| |Predstavujeme Osobnosti| |Predstavujeme Business| |Krajanské bussinesy v AU| |Umelci - komunita| |Predstavujeme umelcov| |?lánky a postrehy| |?esi a slováci na náv?teve| |Dôle?ité informácie| |Emigrácia| |?iadané povolania v Austrálii| |Pracovné ponuky v Austrálii| |?túdium v Austrálii| |?tudenti radia ?tudentom| |Ubytovanie ?tudenti| |Návod na pre?itie| |Novinky a zaujímavosti| |News Radio TV Austrália| |Správy Rádio TV ?esko| |Správy Rádio TV Slovensko| |Austrálska hudba| |Hudba vo svete| |Zdarma v Austrálii| |Forum| |Austrálska kuchy?a| |Kontaktujte nas| | |