Austrália - hudobné linky
 

HUDOBNY PRIEMYSEL V AUSTRÁLII:

 

Australian Music Association  (AMA) - Nájdete tu ?tatistiky austrálskeho hudobného priemyslu, výsledky výskumu hudobného trhu, vyh?adávanie ?týlu ?nájdi výrobok? a ?nájdi predajcu?, v?eobecné informácie vz?ahujúce sa k austrálskej hudobnej scene a austrálskemu hudobnému priemyslu a ?lánky o hudbe.

Australian Recording Industry Association  Ltd. (ARIA)  - Táto webstránka poskytuje sú?asné informácie o miestnej austrálskej hudobnej scene Nájdete tu rebrí?ky, odcenenia, austrálske hudobné novinka, klasifikácie atd.  

The Music   - Hudobno ? obchodný portal s novinkami, zdrojmi a linkami na austrálsku hudbu, umelcov a v?etky zlo?ky austrálskeho hudobného priemyslu, austrálske hudobné media, austrálske rádia , austrálske nahrávacie ?túdiá, austrálskych hudobných producentov, hudobné zna?ky, kontakty na anga?má, turné a koncertné priestory, hudobnú produkciu atd. 

Australian music - Australia's Culture Portal  - Austrálsky Kultúrny Portal  -  stránka austrálskej vlády.

SONY BMG Australia - mo?nos? stiahnutia hudby, austrálske hudobné novinky, austrálsky interpreti, turné, hudobné sú?a?e. 

Get Music - Universal Music Australia

Chamber Music Australia  Austrálska komorná hudba 

Australian Gig Guide  ? vystúpenia austrálskych hudobných skupín

Sprievodca vystúpeniami, novinky v austrálskej hudbe, review, interview a informácie o austrálskych hudobníkoch 

LiveGuide.com.au  - Sprievodca po austrálskych kluboch, vystúpenia, koncertoch, výstavách a divadelných predstaveniach.

HUDOBNÉ IN?TITÚCIE A ASOCIÁCIE V AUSTRÁLII:

Music Council of Australia  (MCA) -  oficiálny austrálsky zástupca pri UNESCO International Music Council (IMC) v Parí?i.

Australian Music Centre  (AMC) Austrálske hudobné centrum, informácie, publikácie a skóre  proste v?etko, ?o sa vz?ahuje k austrálskej hudbe.  

Country Music Association of Australia  (CMAA) Asociácia Country hudby v Austrálii , hudobné ceny, vystúpenia, kontakty na country scénu v Austrálii, country kluby a zdru?enia, rebrí?ky, turné a vystúpenia.

Musicological Society of Australia  (MSA) Austrálska Muzikologická Spolo?nos?  - venuje sa výskumu hudby

MusicAustralia  - informácie o Austrálskej hudbe, muzikantoch, organizáciách a slu?bách. Oblas? - sú?asná austrálska ale aj historická austrálska hudba.

Perfect Beat - Internetový ?asopis o výskume sú?asnej hudby a populárnej kultúry v tichomorskej oblasti. Hudba a kultúra domorodcov a  pris?ahovalcov z Európy, Ázie a  Severnej Ameriky v Pacifiku ? Tichomorí.

///Vystupenia, kluby, festivaly, koncerty v Sydney
 

Dovolena v Australii - Australia Puzzle 


|Hlavná stránka| |English Version| |Austrália| |?eská republika| |Slovensko| |Inzeráty| |?eská a slovenská komunita| |Predstavujeme Osobnosti| |Predstavujeme Business| |Krajanské bussinesy v AU| |Umelci - komunita| |Predstavujeme umelcov| |?lánky a postrehy| |?esi a slováci na náv?teve| |Dôle?ité informácie| |Emigrácia| |?iadané povolania v Austrálii| |Pracovné ponuky v Austrálii| |?túdium v Austrálii| |?tudenti radia ?tudentom| |Ubytovanie ?tudenti| |Návod na pre?itie| |Novinky a zaujímavosti| |News Radio TV Austrália| |Správy Rádio TV ?esko| |Správy Rádio TV Slovensko| |Austrálska hudba| |Hudba vo svete| |Zdarma v Austrálii| |Forum| |Austrálska kuchy?a| |Kontaktujte nas| | |