HLEDA SE PAN JOZEF MAREK

Na?imi dlouholetými známými byla rodina pana Josefa Marka z  Bratislavy -
Petr?alky.

Syn se jmenuje Josef(Dodo),dcera  Martina.

Synovi by mohlo být dnes okolo 45-ti let.

Zhruba kolem roku  1979 - 1980 jsme od nich dostali pohlednici, ?e odlétají
p?es Víde?  do Austrálie (Sydney, Melbourne ????).

Pak asi zapracovala totalitní  cenzura a ji? jsme o nich nesly?eli.

Poté jsme se také p?est?hovali  (v rámci ?eska) a tím jsme nadobro ztratili nad?ji na p?ípadný  kontakt.
Byl bych stra?n? rád,kdybych s nima mohl op?t navázat kontakt.

 
Petr Dlouhý
Ostrava
email:
Dlouhy.Petrik zavinac seznam.cz

INZERAT:

Najde se ?echoaustralan nebo  australský slovák co m? vytáhne z té
zkorumpované prolhané  d?ungle vznikla   po 89 roce v ?esku ??? Jsem z
nepolitické rodiny a k?estanské mu?e hledám do 70let mohu
doufat??? Seriozní,neku?a?ka,dobrá kucha?ka a hlavé pe?ovatelka ve stá?í
které tolik pot?ebuje?,  jsem zdravá a fit která je zklamaná a potkalo
více tragedie ne? ?t?stí.

Jozefina

erzapaulik zavinac centrum.cz

PRACI HLEDAJI:

Mlady muz a zena / kol. 30let /, pochazejici z Ceske Republiky, zijici v Sydney od
poloviny roku 2009. Bydlime ve Wolli Creek, blizko International airport.

Hledame aktualni jakoukoliv moznou nabidku
prace na part - time, flexibilni praci, nejlepe
full - time. Nastup mozny ihned.

Mame take zajem o SPONSORSHIP. V Australii, pokud mozno, chceme nadale
dlouhodobe zustat do budoucnosti. Vse zalezi na nabidce, dohode, pripadne
zvazime i prestehovani se do jineho mista nebo casti Australie.

Mezi nase zaliby patri sport / horske kolo, kayak, lyze, bezky, tenis,
turistika, priroda, fotografovani...Mame radi zodpovednost, aktivni pristup,
poznavani a seznamovani se s novym.

Pracovni nabidku prijmeme samostatne i jako par, zvazime dalsi nynejsi nabidky,
i moznosti pozdejsi. Prosim kontaktujte nas o blizsich informacich na uvedenych
kontaktech.

Zasleme osobni reference. Predem dekujeme.

Zena, vystudovana
Zdravotnicka skola / kvalifikovana Zdravotni sestra /, se specializaci - Detska sestra,
mezinarodni Certifikaty pro Masaze, Akupresuru.

Mam dlouholetou praxi Dentalni sestry na
Stomatologii / Celistni, Oblicejove Chirurgii /,
v administrative, pracovnimi zkusenostmi s
lidmi, s detmi a starsimi osobami, jejich peci, osetrovatelstvim, i

praci v ruznorode oblasti mimo svuj obor, podnikani...

Email: renatasiverova@hotmail.com

Phone: +61 423 268 638Muz, s dlouholetou praxi se zamerenim
na IT, zkusenosti Help Desk, IT administrator,
podpora koncovych uzivatelu, servis notebook.

V AU s praxi - Handyman
, se zajmem i o nabidky typu spravce, udrzbar, roofer rodinnych domu,
objektu.

Email: martin.chudomel@gmail.com
Phone: +61 415 542 271

.......................................................................

Dobré ráno,

p?ed 10-ti lety mi ode?el do Austrálie m?j velmi dobrý p?ítel Roman ?to?ek.

Dnes / 7.12.2010 by m?l 46 let, pocházel ze Zlínského kraje a chci poprosi
 ka?dého, kdo by
na n?j m?l jakoukoli informaci, aby mi dal v?d?t
prost?ednictvím mailu, budu
velmi ráda, moc mi chybí!!!
Dá?a

Moc Vám d?kuji za uve?ejn?ní mé výzvy!
Baladová Dagmar


daja1972 zavinac seznam.cz
........................................................................

66 letý d?chodce z Prahy, svobodný

a bezd?tný by si rád dopisoval s ?enou

 i mu?em bydlícím v
Austrálii a je jedno,

jestli pí?e ?esky nebo slovensky.

vaclav.bau  zavinac seznam.cz


   Jsem 66 letý d?chodce, svobodný a bezd?tný a momentáln? se
zotavuji po aplikaci endoprotézy kolena. Mám o?ní
   vadu, tak?e nemám ?idi?ský pr?kaz, co? mi celý ?ivot vadilo. Jsem
st?edo?kolák, gymnázium a nástavba ekonomie spoj?
 ( po?ty ). Ve 40 letech jsem si ud?lal 3 letý institut v oboru
ekonomie a práva státních organizací, de fakto Bc. ale tehdy
se tento titul v ?R neud?loval. Do roku 1975 jsem pracoval na
po?t? a pozd?ji v r?zných státních výzkumných ústavech.
P?ed rokem 1989 jsem byl naposledy vedoucím zásobování nemocnice
Bulovka. Po roce1989 jsem krátce byl vedoucím
 ekonomem ?eského svazu invalid? a v roce 1993 jsem p?e?el jako
vedoucí ekonom do nov?ustaveného Národního
 zem?d?lského muzea z kterého jsem ode?el v roce2000 do invalidního
d?chodu.
 Od d?tsví myluji d?jiny,  dobrou literaturu, cestování a
divadlo. Hodn? ?tu, hlavn? vále?nou literaturu, cestopisy, literaturu
faktu a nepohrdnu ani dobrou detektivkou ?i historickým románem.
M?j nejv?t?í koní?ek byl v?ak od roku1994 do ledna
2008 goldenretriever Arri. P?vodn? si ho vybrala má matka, aby
nebyla doma a chdila ven a je pravda, ?e její léka?ka,
která sama dnes retrievra má, tvrdí, ?e jí p?idal 5 let ?ivota.
Momentáln? chodím na PC kurzy na Univerzit? t?etího v?ku,
co? jsou kurzy, které s podporou státu po?ádají vysoké ?koly pro
seniory po celé republice.
Rád si budu dopisovat s kýmkoli av?ak asi pro mladé lidi bych byl
nezajímavý. Tak?e bude nejlep?í n?kdo m? v?kov?
blzký ?i alespo? p?ibli?n?.. Rád si budu dopisovat s ?enou i mu?em a je
jedno, jesti pí?e ?esky nebo slovensky.
Omlouvám se,?e nemohu poslat ?ádnou fotku, je?t? nemám scaner ale
slibuji, ?e si ho co nejd?ív po?ídím..
Pokud bych mohl být komukoliáv v Praze u?ite?ný, n?co sehnat nebo
za?ídit, rád to ud?lám.

 Spozdravem a s díky       

           
 Václav

Kvalifikovaná zdravotnice z ?eské republiky se 

zku?enostmi s pé?í o seniory

a d?ti Vám ráda poskytne své slu?by.  

Jsem pracovitá, zodpov?dná a

flexibilní.

Telefonní ?íslo: 0410 206 108

email: mh.marten zavinac gmail.com


Visit
our Website http://www.checkusouttravel.com.au
Contact Us - mailto:info@checkusouttravel.com.au

Dovolena v Australii - Australia Puzzle
 


?e?tina pro mírn? pokro?ilé

Ka?dé úterý v 19,00 hod. v Národním dom?,

497 Queensberry Street, North Melbourne

Vyu?uje: Zuzana Vasitch

(kurzy pro za?áte?níky i velmi pokro?ilé)

Telefon: 0413 032 366

Email: zuzana.vasitch@sokolmelbourne.com.au


Ve?erní kurz ?eského jazyka

pro ?v??né za?áte?níky? a mírn? pokro?ilé

(Elementary and Pre-intermediate)

od 19.00 hodin v Národním dom?

Materiály a audiovizuální pom?cky zaji?t?ny.

P?ihlá?ky a bli??í informace podá Milena Petrová,

tel.: 0432 920 601,

milena.petrova@sokolmebourne.com.au


DOMOV

507- 509 Queensberry Street, North Melbourne

Domov je oáza klidu a pohody ve stá?í.

Unikátní dlouhodobé bydlení pro seniory

v bezprost?ední blízkosti Národního domu

umo??uje ú?astnit se programu

a popovídat si v rodném jazyce.

Domov se nachází v centru Melbourne,

poblí? Národního domu,

jen pár krok? od Errol Street,kde jsou obchody,

banky a tramvajová zastávka.

Victoria Market jen t?i stanice tramvají!

Cítíte-li se osam?lým nebo osam?lá, t?eba také

následkem nedávných oh??, uva?te naprostou

zm?nu. Nabízí se vám mo?nost trvalého pobytu v

krásném prost?edí Domova a získání p?átelství

va?ich ?eských soused?.

Bli??í informace rád poskytne

Eda Zlatý (tel: 9502 0880),

paní R??ena Berná?ková (tel: 9645 8979)

nebo se s d?v?rou obra?te na

Generální konzulát ?R

500 Collins Street, Melbourne VIC 3000,

Telefon: 03 9629 6196


Volejte o informace tel.: 0408 088 167

?eský jazyk pro dosp?lé,

mírn? pokro?ilé

Ka?dé úterý 6 pm - 8 pm, cena $10/za ve?er

Místo: 454 Glenferie Rd, Kooyong, Victoria,

v budov? Vision Australia

Vede Vlasta ?ustková (od r .2002)
 

Piano lessons in Eastern Suburbs

Zuzana Lenartova (MMus.DipEd.) teaches all ages, from beginners through to

experienced musicians, with individual programs to build the talent of each
student in various musical styles to the highest level.
Zuzana trained at the Conservatorium of Music in Kosice, Slovakia, before
completing a Masters Degree in Musicology and Piano Performance and a

Diploma of Education at the University Comenius, Bratislava.

She specialises in:exam preparation or leisure

all ages classical/modern music

Lessons are available at student's home as required.
please contact me on 02 9387 4380 or email me on:

info@pianotuition.com.au

5 Edgecliff Rd, Woollahra NSW 2025, Australia

http://www.pianotuition.com.auAhojte, sú v Austrálii aj nejakí rodáci zo Záhoria?

Ak áno, dajte mi, prosím, o sebe vedie?. ?akujem

Mirka - mirako zavinac orangemail.sk

........................................................

PLEASE HELP TO FIND LOST FRIEND

I am trying to contact an old friend who used to live in the flat next door
to mine in London in the late 1970's.
She was originally from Czechoslovakia and her name was Hana Martienssen.
The last address I had for her was 17/9 Barnato Grove, Armadale 3143, Victoria.
I believe she got married in Australia in the mid 1980's and presumably her
name will have changed
I have been in touch with the Victorian Registry of Births, Deaths & Marriages
and the Electoral Commission, but they are unable to help because of privacy
regulations. Do you think that any of your members may of heard of her and could
put me in touch with her or could pass my details to her?
Thanks and Regards

Roger W H Whiteley
rogerwh@whiteleyassociates.com

Jana Lightburn,hlada austrálskeho distributora pre krajanov

pre tuto krásnu u?ebnicu.

Pani Janu mo?ete kontaktova? cez nas alebo cez jej webstránku

www.vikendovekurzyanglictiny.cz

 


|Hlavná stránka| |English Version| |Austrália| |?eská republika| |Slovensko| |Inzeráty| |?eská a slovenská komunita| |Predstavujeme Osobnosti| |Predstavujeme Business| |Krajanské bussinesy v AU| |Umelci - komunita| |Predstavujeme umelcov| |?lánky a postrehy| |?esi a slováci na náv?teve| |Dôle?ité informácie| |Emigrácia| |?iadané povolania v Austrálii| |Pracovné ponuky v Austrálii| |?túdium v Austrálii| |?tudenti radia ?tudentom| |Ubytovanie ?tudenti| |Návod na pre?itie| |Novinky a zaujímavosti| |News Radio TV Austrália| |Správy Rádio TV ?esko| |Správy Rádio TV Slovensko| |Austrálska hudba| |Hudba vo svete| |Zdarma v Austrálii| |Forum| |Austrálska kuchy?a| |Kontaktujte nas| | |