V?eobecné dotazy adresujte do formulára v spodnej ?asti stránky. Ak máte nie?o súrne,alebo si chcete da? reklamu,?i ste na?li na na?ich stránkach chybný údaj adresujte na webmaster@australiacon.com
 Austrálska spojka 
Narrabeen
Sydney , NSW 2101 E-Mail: webmaster@australiacon.com
Vyh?adajte si miesto na mape
Austrálska spojka - Australian connection:

Name: Zuzana
Title: Design a obchodný mana?ér
E-Mail: zuzana@australiacon.com

Name: Igor
Title: Vedenie slovenskej ?asti
E-Mail: igor@australiacon.com

Name: Lenka
Title: Vedenie ?eskej ?asti
E-Mail: lenka@australiacon.com

Name: Vanesa
Title: Vedenie anglickej ?asti (v progrese)
E-Mail: vanesa@australiacon.com

Name: Filip
Title: Anglická editácia
E-Mail: filip@australiacon.com

Name: Mu?ka
Title: Webmaster
E-Mail: muska@australiacon.com

Name: Karel
Title: Externý prispievate?
E-Mail: karel@australiacon.com

E-mail us by filling out the form below:
Name:
E-Mail:  
Comments:  


|Hlavná stránka| |English Version| |Austrália| |?eská republika| |Slovensko| |Inzeráty| |?eská a slovenská komunita| |Predstavujeme Osobnosti| |Predstavujeme Business| |Krajanské bussinesy v AU| |Umelci - komunita| |Predstavujeme umelcov| |?lánky a postrehy| |?esi a slováci na náv?teve| |Dôle?ité informácie| |Emigrácia| |?iadané povolania v Austrálii| |Pracovné ponuky v Austrálii| |?túdium v Austrálii| |?tudenti radia ?tudentom| |Ubytovanie ?tudenti| |Návod na pre?itie| |Novinky a zaujímavosti| |News Radio TV Austrália| |Správy Rádio TV ?esko| |Správy Rádio TV Slovensko| |Austrálska hudba| |Hudba vo svete| |Zdarma v Austrálii| |Forum| |Austrálska kuchy?a| |Kontaktujte nas| | |