K ?emu v?emu se dá dostat zdarma - nekupujte co nemusíte:

 

Budete se divit co lze nalézt na internetu zdarma - nábytek a bytové dopl?ky, my?ky, DVD, cihly, hudební nástroje, detské oble?ení a tak dále.

Mno?ství bezplatných inzerát? na cokoli najdete ku p?íkladu na Gumtree:

Zdarma v Adelaide

Zdarma v Brisbane

Zdarma v Canberra

Zdarma v Melbourne

Zdarma v Newcastle

Zdarma v Perth

Zdarma v Sydney

 

Nábytok, ?aty, po?íta?e, elektrické spotrebi?e, knihy atd. na e-Cycled

Freecycle ? pou?ité veci zadarmo : Napríklad tehly, kuchynské dresy, okná, knihy,dvd, detské ?aty, elektronika, nábytok, ?portové náradie, záhradnícke náradie, hudobné nástroje, chladni?ky, akvária, lampy,káble, postele  at??

Pár vecí je i na Cracker , na OzBargain , na Trading Post.


Nekupujte softwérový program, ak nemusíte. Kvalitné programy a vôbec nie na ?ierno si mô?ete oficiálne stiahnu? z webstránky Google.

Ak ste v Austrálii, stiahnite si zadarmo z webstránky Google -  antivírový program Norton Security Scan a Spyware Doctor + dal?ie programy ako StarOffice namiesto Microsoft Office, Picasa na úpravu a organizovanie fotografií a ich publikovaní na web ? tento ?ikovný program vám zorganizuje v?etky fotografie v po?íta?i, nahrá ich na CD a urobí mnoho iného? Ak nie ste profesionál v mnohom vám nahradí i Photoshop.

Nájdete tu Skype,Google Earth, Firefox, Adobe Reader atd. V?etko mô?ete stiahnu? naraz v jednom balíku. A preto?e je to z Google, je to bezpe?ne bez vírusov a zdarma.

 

Ak ste v ?echách alebo na Slovensku, výber je trochu obmedzenej?í, ale stale tam máte Antivírové programy, Picasa,Google Earth atd. Stiahnite si zadarmo celý balík alebo len jednotlivé programy z Google.


Nekupujte si elektronický prekladový slovník. Nestoja za to. Verte ?u?om,?o prelo?ili tri knihy zo sloven?iny do angli?tiny. Temer rovnako dobre vám poslú?i aj Google.

Potrebujete rýchlo prelo?i? text z angli?tiny do ?e?tiny a naopak, alebo potrebujete prelo?i? webstránku do rôznych jazykov?

Vlepte originálny text do Google  - Translate text a budete ma? okam?ite jednoduchý preklad ? bez záruky jedným i druhým smerom.Urychlí vám to aj písanie prekladu a hádam pomô?e aj s domácou úlohou.

A sem tam je tu zadarmo aj toto


 


|Hlavná stránka| |English Version| |Austrália| |?eská republika| |Slovensko| |Inzeráty| |?eská a slovenská komunita| |Predstavujeme Osobnosti| |Predstavujeme Business| |Krajanské bussinesy v AU| |Umelci - komunita| |Predstavujeme umelcov| |?lánky a postrehy| |?esi a slováci na náv?teve| |Dôle?ité informácie| |Emigrácia| |?iadané povolania v Austrálii| |Pracovné ponuky v Austrálii| |?túdium v Austrálii| |?tudenti radia ?tudentom| |Ubytovanie ?tudenti| |Návod na pre?itie| |Novinky a zaujímavosti| |News Radio TV Austrália| |Správy Rádio TV ?esko| |Správy Rádio TV Slovensko| |Austrálska hudba| |Hudba vo svete| |Zdarma v Austrálii| |Forum| |Austrálska kuchy?a| |Kontaktujte nas| | |