Postovné do ?eska:

UVÁDÍME BEZ ZÁRUKY

Pohlednice a blahop?aní : $1.20  Doba doru?ení 5-6 pracovních dnu
!Nezapome?te obálku ozna?it nápisem
CARD ONLY!
Dopis letecky max. váha 50g : $1.85 Doba doru?ení 5-6 pracovních dnu
Dopis letecky váha 50g ? 125g : $3.70 Doba doru?ení 5-6 pracovních dnu
Dopis letecky váha 125g ? 250g : $5.55 Doba doru?ení 5-6 pracovních dnu
Dopis letecky váha 250g ? 500g : $11.10 Doba doru?ení 5-6 pracovních dnu

I kdy? neco vá?i mén? ale je v?t?í ne?li 260mm x 360mm, hrub?í ne? 20mm nebo t???í ne? 500g je pova?ováno za balík.

ECI Documents ? Dopisy a dokumenty zasílané mezinárodním po?tovním kuriérem - $38.50 Doba doru?ení 2-3 pracovní dny
Mezinárodní  expresní po?ta /Express Post International/ velkost obálky C5 - $11.00 Doba doru?ení 4-5 pracovních dnu.
Mezinárodní  expresní po?ta /Express Post International/ velkost obálky B4 /t.j. trocha v?t?í ne? A4 /klasický kancelá?sky papír/ $16.50 Doba doru?ení 4-5 pracovních dnu.
Mezinárodní  doporu?ená / rekomando/ po?ta  /Registered Post International/ velkost obálky DLE $10.50 Doba doru?ení 5-6 pracovních dnu
Mezinárodní
  doporu?ená / rekomando/ po?ta  /Registered Post International/ velkost obálky B4 /t.j. trocha v?t?í ne? A4 /klasický kancelá?sky papír/ $17.00 Doba doru?ení 5-6 pracovních dnu.

Balíky:
Váha do 250g : Letecky $9.75 Námorní: $6.00 Express Post International $62.00, ECI Documents $38.50, ECI Merchandise $45.50,
Váha do 500g :
Letecky $16.50, Námorní: $9.50,  Express Post International $62.00, ECI Documents $38.50, ECI Merchandise $45.50,
Váha do 750g :
Letecky $23.25, Námorní: $13.00,  Express Post International $62.00, ECI Documents $48.00, ECI Merchandise $55.00,
Váha do 1000g :
Letecky $30.00,Námorní: $16.50,  Express Post International $62.00, ECI Documents $48.00, ECI Merchandise $55.00,
Váha do 1250g :
Letecky $36.75,Námorní $20.00,  Express Post International $62.00, ECI Documents $62.50, ECI Merchandise $69.50
Váha do 1500g :
Letecky $43.50,Námorní $23.50,  Express Post International $62.00, ECI Documents $62.50, ECI Merchandise $69.50
Váha do 1750g :
Letecky $50.25,Námorní $27.00,  Express Post International $62.00, ECI Documents $62.50, ECI Merchandise $69.50
Váha do 2000g : Letecky $57.00,Námorní $30.50,  Express Post International $62.00, ECI Documents $62.50, ECI Merchandise $69.50 

 

Dále uvádime jenom ukázky jednotlivých váh pro orientaci:
Váha do 3000g : Letecky $73.80,Námorní $37.50,  Express Post International $78.80, ECI Documents $79.50, ECI Merchandise $86.50
Váha 3510-4000 g : Letecky $90.60,Námorní $44.50,  Express Post International $95.60, ECI Documents $113.50, ECI Merchandise $120.50
Váha 5001-5500 g : Letecky $115.80,Námorní $55.00,  Express Post International $120.80, ECI Documents $156.00, ECI Merchandise $163.00
Váha 6500-7000 g : Letecky $141.00,Námorní $65.50,  Express Post International $146.00, ECI Documents $156., ECI Merchandise $163.00
Váha od 8.51kg do 9kg : Letecky $174.60,Námorní $79.50,  Express Post International $179.60, ECI Documents $198.50, ECI Merchandise $205.50
Váha od 10.01kg do 10.5kg: Letecky $199.80,Námorní $90.00,  Express Post International $204.80, ECI Documents $241.00, ECI Merchandise $248.00
Váha od 12.51kg do 13kg: Letecky $241.80,Námorní $107.50
Váha od 14.51kg do 15kg: Letecky $ $275.40,Námorní $ $121.50
Váha od 19,51kg do 20kg: Letecky $359.40,Námorní $156.50,  Express Post International $359.40, ECI Documents $368.50, ECI Merchandise $375.50 

Krom? v?eobecných zakazu zasílaní zásilek / výbu?niny, jedy, azbest, pornografie/ jsou tu specifická omezení platícich pouze v ?eske republice.
Pozor na zdanení ? kdy? uvedete cenu zásilky vy??í ne? 300 ?k, m??e podléhat zdan?ní.
Dary ni??í hodnoty ne? 5000 ?k nevy?adují dovozní povolení.

Obmezení:
Zasílaní po?tovních známek ? zásilka nesmí obsahovat víc ne? 100 známek v celkov? hodnote 1000 ?k a tyto dary jsou obmezený na 3 ro?ne.
Zasílaní pou?itého ?atstva a obuvy ? smíte zasílat jenom sve svr?ky, pokud cestujete,pracujete,?i ?ijete v Austrálii a nebo jde o ?atstvo zd?dené
 

?eská republika dále zakazuje zásilky s nasledovním obsahem:
Alkohol,
Vzácne kovy,
?etezové listy,
Reprodukcie bankovek nebo i designy, které je napodobují,
Lístky Lotérie,
Sarín
Pro podrob?j?í informace kontaktujte ?eský po?tový u?ad - Nebo Austrálskou po?tu  http://www.austpost.com.au/


  


|Colné informácie| |Telefón v Austrálii| |Po?ta do ?eska| |Po?ta na Slovensko| |Banky,pois?ovne,realitky| |Doprava v Austrálii| |Pres?ahovanie do Austrálie| |Právne informácie| |Ako usporit| |?tudenti - ?tatistika| |Nazad na hlavnú stránku| |external| |external| |external| |Hlavná stránka|