Kultúra, podujatia,akcie
 


JOIN FACEBOOK:

"Cesi a Slovaci fandi/a Australii... ??? nas je?"


?eská ?kola v Perthu

pro d?ti od 3 do 6 let s r?znou znalostí  ?eského jazyka            

Kde:        Loftus

Community Centre

Loftus Street  Leederville

Kdy:         ka?dou ?kolni sobotu od 9:30 do 11:30

?eská ?kola nabízí odbornou p?ed?kolní výchovu v

?eském jazyce. Výuka je tématicky zam??ená na rozvoj

mluvení a p?ipravu

na ?tení a psaní. Vyu?ívá tradi?ní i

moderní tvorbu pro d?ti, dramatizaci, malované ?tení,

pracovní listy, hry a  dal?í ?innosti.

Bli??í informace vám podá Jitka Smith Tel: 9245 8137

E-mail: jclementeenka zavinac gmail.com

................................................................................

Jestli?e máte zájem, aby va?e dít?/d?ti chodily do ?koli?ky v SYDNEY,

kontaktujte prosím Lenku Ka?ovou na adrese leni.kanova@gmail.com

nebo telefonicky na 0406 68 06 05        

 

?eská ?koli?ka v Melbourne op?t za?ala své vyu?ování

Je ur?ena d?tem od 5 do 10 let a koná se ka?dou sobotu od 15. 00 v St. Mathew Church,

Cheltenham.
Informace podá Vlasta ?ustková, tel. 03 9551 0279
  

 


|Kultúra, podujatia,akcie| |?esi a slováci v Austrálii| |Umelci - komunita| |Predstavujeme umelcov| |?eské a slovenské businessy| |?esi a Slováci na náv?teve| |Spolo?enská kronika| |Osudy emigrantov| |Organizácie a ambasády| |Archiv podujeti| |Nazad na hlavnú stránku| |external| |external| |external| |Nazad na hlavnú stránku| |Osobnos? mesiaca| |Business mesiaca| |Dôle?ité informácie| |Emigrácia| |Návod na pre?itie| |Práca v Austrálii| |?túdium v Austrálii| |Austrália| |?eská republika| |Slovensko| |Forum| |Kontaktujte nás| |Nazad na hlavnú stránku|